Rektor Dag Rune Olsen er glad for at han ikke leder et universitet som driver uetiske forskningsaktivitet. Han er derimot lite tilfreds med de forskningspolitiske elementene i uttalelsen.
Rektor Dag Rune Olsen er glad for at han ikke leder et universitet som driver uetiske forskningsaktivitet. Han er derimot lite tilfreds med de forskningspolitiske elementene i uttalelsen.

Dag Rune Olsen: UiB vil prioritere grønn og fornybar energi

NENT-rådet er klart:

– Vi er glade for at vår forskning og utdanning innenfor klimaforskning er i verdensklasse. Det er naturlig at NENTS uttalelse kan bli en del av strategiarbeidet, sier Dag Rune Olsen.

I dag mottok rektor Dag Rune Olsen svar på spørsmålet han stilte Den nasjonale forskningsetiske komite for naturvitenskap og teknologi (NENT) i januar.

Etter en pågående etikkdebatt om UiBs oljeforskning og avtaler med Statoil, ba han NENT vurdere etikken i UiBs virksomhet.

– Hovedkonklusjonen er at petroleumsforskning i seg selv ikke er uetisk. Men dersom den bidrar til at de internasjonalt vedtatte klimamålene ikke vil bli nådd, vil den være uetisk. Uetisk vil petroleumsforskning også være dersom den fortrenger energiomstillingen, sier Dag Rune Olsen til På Høyden.

Samtidig leser han uttalelsen dithen at den ikke stempler petroleumsforskere som uetiske.

– Vi er glade for at våre egne forskere som har følt seg anklaget i den pågående etikkdebatten, nå kan føle seg beroliget.

 «Universitetene har et særlig ansvar»
I uttalelsen påpeker NENT at en rekke institusjoner har et ansvar for å bidra til at FNs klimamål kommer innenfor rekkevidde, samt at omstilling til en grønnere energi kan finne sted.

– Vi får diskutere hvordan den uttalelsen vil påvirke vår framtidige aktivitet. Det er naturlig at dette kan bli en del av strategiarbeidet, sier Dag Rune Olsen.

– Målet om bærekraftig utvikling og anvendelsen av føre var-prinsippet krever bidrag fra forskersamfunnet, så vel som politiske myndigheter og næringslivet. Universitetene har et særlig ansvar som kunnskapsprodusent og kunnskapsbærer, sier NENTS komitéleder Øyvind Mikkelsen i pressemeldingen som NENT sendte onsdag.

– Vi er glade for at våre egne forskere som har følt seg anklaget i den pågående etikkdebatten, nå kan føle seg beroliget.

–Vi er tilfredse med at NENT påpeker universitetenes rolle i å bidra til en bærekraftig energiomstilling. Grønn og fornybar energi vil fortsatt være et av UiBs prioriterte arbeidsområder. Vi er glade for at vår forskning og utdanning innenfor klimaforskning er i verdensklasse, sier Dag Rune Olsen.

Berører ikke Akademiaavtalen
NENT skriver i uttalelsen at de  «finner det slående at universitetene ikke i større grad reflekterer over egen mulige konserverende rolle gjennom sitt samarbeid med petroleumsnæringen».

Videre holdes universitetenes ansvar som kunnskapsprodusent fram. De blir også minnet på ansvaret for egen integritet:

 «Omfattende samarbeid med enkeltaktører eller sektorer kan imidlertid utgjøre en utfordring med tanke på å ivareta prinsipper om fri og uavhengig forskning. Slikt samarbeid kan føre til interessekonflikter og skape usikkerhet om forhold som har betydning for forskningens resultater. Det er et ledelsesansvar ved institusjonene å sikre at ikke hensynet til samarbeidspartnere i offentlige organer eller privat næringsliv, går foran hensynet til akademisk frihet og faglig kritisk virksomhet», står det å lese i NENTs uttalelse.

– Hvordan ser du på Akademiaavtalens fremtid i lys av NENTS uttalelser?
NENT berører ikke denne. De påpeker at universitetene har en klar rolle i å samarbeide med næringslivet. Men de fastholder at institusjonene må holde fast på sin egen integritet, sier Dag Rune Olsen.

Kritiserer NENT for å drive forskningspolitikk
– Er du overrasket over NENTs konklusjon?
– De mener at det bør være en bedre samordning av forskning på energi og miljø. At uttalelsen inneholder såpass politiske mål, overrasker meg. NENT's oppgave er å gi etiske råd, ikke universitetspolitiske råd. Dette handler om etikkomiteens troverdighet.

Les hele uttalelsen her.