Universitetsstyret har fått flere nye medlemmer, og samlet seg torsdag morgen til sesongens første møte. Foto: Tor Farstad
Universitetsstyret har fått flere nye medlemmer, og samlet seg torsdag morgen til sesongens første møte. Foto: Tor Farstad

Dette skal styret diskutere på høstens første møte

Akademiaavtalen, læringsmiljø og om universitetsdirektøren har nådd målene sine, er blant sakene som skal diskuteres når universitetsstyret samles torsdag.

Publisert Sist oppdatert

Se møtet direkte her:

— Akademiaavtalen har vært en varm potet, og en sak som har vært diskutert i Studentparlamentet tidligere. Det har blitt stilt spørsmål ved om avtalen egentlig er så grønn, sier Gard Aasmund Skulstad Johanson.

Han er ny studentrepresentant i universitetsstyret sammen med Lise Carlsen, og trekker frem saken om tildelinger fra Akademiaavtalen som en av de viktigste sakene for studentene.

— Jeg vil ikke si så mye om saken på forhånd, men jeg gleder meg til å høre debatten i styret, sier Johanson.

Opptatt av læringsmiljø

Universitetsstyret har første møte torsdag. Møtestart er klokken 10, og du kan se møtet direkte her.

Gard Aasmund Skulstad Johanson og Lise Carlsen deltar i sitt aller første universitetsstyremøte. Foto: Hilde Kristin Strand
Gard Aasmund Skulstad Johanson og Lise Carlsen deltar i sitt aller første universitetsstyremøte. Foto: Hilde Kristin Strand

Lise Carlsen er også fersk studentrepresentant i styret. Hun trekker frem to saker: Handlingsplan for læringsmiljø og tilbakemelding etter Kunnskapsdepartementets etatstyringsmøte. Departementet mener at gjennomføringsgraden på bachelornivå er for lav.

Ofte kan man si at det som er bra for studentene er bra for institusjonen også.

Lise Carlsen

— Jeg mener at læringsmiljø er viktig for hele UiB. Det handler blant annet om frafall, og om hvordan UiB skal ta imot store studentmasser, der kanskje flere enn tidligere sliter, sier Carlsen.

De to studentrepresentantene er tydelig på at selv om de er valgt av studentene, representerer de hele universitetet.

— Ofte kan man si at det som er bra for studentene er bra for institusjonen også, sier Carlsen.

Her er sakslisten

S 62/19 Godkjenning av innkalling og saksliste
S 63/19 Godkjenning av protokoll fra møte i universitetsstyret 29.8.2019
S 64/19 Fullmakts- og referatsaker og diverse referater mv.
S 65/19 Revisjon av regnskap og budsjettdisponering
S 66/19 Etatsstyringsmøte 2019. Tilbakemelding fra Kunnskapsdepartementet
S 67/19 Internrevisjonsrapport - Lokalt driftede IT-systemer
S 68/19 UiB internrevisjon - rapport "Delprosjekt nr 2019/02: Arbeid med kontrakter"
S 69/19 Endringer i forskrift om ansettelse og opprykk - utdanningsfaglig kompetanse
S 70/19 Handlingsplan for styrking av læringsmiljøet 2019-2022
S 71/19 Innspill til høringsuttalelse- Stortingsmelding om arbeidsrelevans
S 72/19 Årsrapport 2018 - Helse, miljø og sikkerhet (HMS)
S 73/19 Orientering om tildelinger under Akademiaavtalen
S 74/19 Universitetets forvaltning av eierinteresser
S 75/19 Universitetsdirektøren si måloppnåing 2019
S 76/19 Orienteringer
a) Muntlig orientering om nytt europeisk nettverk, Arqus
Styrets halvtime
Eventuelt