UiB-rektor Dag Rune Olsen og forskningsdirektør Lars Høier i Statoil har flere ganger undertegnet avtaler sammen. Nå er den siste tildelingen innenfor den eksisterende Akademiaavtalen gjort.
UiB-rektor Dag Rune Olsen og forskningsdirektør Lars Høier i Statoil har flere ganger undertegnet avtaler sammen. Nå er den siste tildelingen innenfor den eksisterende Akademiaavtalen gjort.

Grønn sving for Akademiaavtalen

Publisert

Etter en utlysning rettet mot tverrfaglig energiomstilling er årets milliontildeling blitt klart grønnere. Godt, men sent, mener Peter M. Haugan.

Styringsgruppen for Akademiaavtalen har delt ut 8,4 millioner kroner til ulike prosjekt, og det meste er rettet mot energiomstilling.

Akademiaavtalen:

 • Akademiaavtalens hovedformål er å videreutvikle det langsiktige samarbeidet mellom UiB og Statoil
 • Den nye avtalen som trer i kraft 1. januar 2014 har en gyldighet på fem år.
 • Gjennom avtalen får UiB inntil 11 millioner kroner årlig i fem år
 • Avtalen har fire satsingsområder: Reservoarprediksjon, ukonvensjonelle ressurser, herunder produksjon av gasshydrater, energiomstilling og geotermisk energi.
 • Midlene forvaltes av en styringskomite, satt sammen av representanter fra UiB og Statoil.
 • Statoil skal ikke være oppdragsgiver for det støttede prosjektene eller forskerne.
 • Prosjekter som støtter grunnforskning og forskningsbasert utdanning er særlig ønskes prioritert.
 • Resultatene av forskningsprosjektene skal som hovedregel publiseres.
 • Midlene gå til prosjekter som er relevante for Statoils virksomhet på norsk sokkel.
 • Partene kan si opp avtalen med tre måneders varsel.

– Det lå i teksten for denne utlysningen, sier oseanografi-professor Peter M. Haugan, som i flere år har kritisert Universitetet i Bergen for å være for lite opptatt av forskning på klima og energiomstilling, og for opptatt av forskning på fossil energi.

Ansvar som kunnskapsinstitusjon
Han er glad for at pengene nå er svingt i en grønnere retning.

– Men det burde skjedd tidligere, sier Haugan.

Også uttalt fossilmotstander Ragnhild Freng Dale er fornøyd:

– Det er gledelig at pengene brukes i en mer fornuftig retning i forhold til det ansvaret UiB som kunnskapsinstitusjon har, sier Dale til På Høyden.

– I fremtiden håper jeg man finner samarbeidspartnere som trekker i riktig retning, legger hun til.

Siste tildeling
Akademiaavtalen er en femårig avtale som inneholder 55 millioner kroner til forskning, donert av Statoil. Avtalen løper fra 2014 til 2018, men årets tildeling var den siste, og nå er pengene brukt opp. Det er så langt ikke kjent om Statoil ønsker å inngå en ny avtale.

I årets tildeling tar styringsgruppen et grep om det tverrfaglige, ved å dele ut en ekstra million dersom tre prosjekt slår seg sammen under tittelen Pathways to energy transitions.

Det gjelder prosjektene til Kjersti Fløttum, Gisela Böhm og Eystein Jansen.

Her er listen:

 • Professor Gisela Böhm ved Institutt for samfunnspsykologi: Pathways to energy transition: Understanding public perceptions and preferences. Bøhm får innvilget 2,1 million kroner
 • Professor Kjersti Fløttum ved Institutt for fremmedspråk: Nordmenns oppfatninger av energi og energiomstilling. Fløttums prosjekt ble innvilget 900 000 kroner.
 • Stipendiat Ignacio Herrera Anchustegui ved Det juridiske fakultet: Regulating energy markets, a perspective from EEA/EU Competition and Public procurement Law. Anchustegui får tildelt 2,5 millioner kroner.
 • Professor Haflidi Haflidason ved Institutt for geovitenskap: Geologieksursjon med Master og PhD-studenter til Island sommeren 2016. Haflidason får innvilget 80 000 kroner.

Disse tre får finansiering til professor og førsteamanuensis II-stillinger:

 • Professor Eystein Jansen ved Institutt for geovitenskap. Jansen får 600 000 kroner i støtte til å ansette Dr. Jessica Jewell ved International Institute for Applied Systems Analysis ( IIASA) i tre år. Førsteamanuensis II-stillingen inngår i prosjektet Nye perspektiv på energiomstilling etter Parisavtalen. 
 • Professor Tanja Barth ved Kjemisk institutt blir tildelt 600 000 kroner for å tilsettelse Dr.Mike Kleinert ved Kjemisk institutt i en førsteamanuensis II-stilling i to år. Stillingen inngår i prosjektet Life Cycle Assessment as a tool to evaluate Biorefinery concepts in energy transitions.
 • Professor Peter M. Haugan ved Geofysisk institutt får 600 000 kroner for å ansette Dr.Ivan Østvik ved NCE Cleantech og CMR Prototech til en professor II i maritim energi, i tre år.

Kilde: uib.no