Møtet i Realfagsbygget inkluderte en direkte Skypeoverføring fra Storbritannia og studentbevegelsen People and Planet. Foto: Ingvild Festervoll Melien
Møtet i Realfagsbygget inkluderte en direkte Skypeoverføring fra Storbritannia og studentbevegelsen People and Planet. Foto: Ingvild Festervoll Melien

Krever full fondsåpenhet

Publisert

Studentalliansen Fossilfritt UiB krever at det legges frem en liste over selskaper som UiB-kontrollerte stiftelser indirekte investerer i.

Studentalliansen krever full åpenhet omkring hva hvilke selskaper Meltzer-fondet og universitetets Fond og legater (FOL) putter sine penger i. Det er tilsammen 400 millioner kroner eksponert i indeksfond.

Peter M. Haugan fortalte om forhistorien til hvordan debatten omkring Akademiaavtalen oppstod.
Peter M. Haugan fortalte om forhistorien til hvordan debatten omkring Akademiaavtalen oppstod.

Studentalliansen Fossilfritt UiB krever at universitetet offentliggjør investeringsprofilen, og at UiB deretter avvikler alle investeringer knyttet til fossil energi innen to år.

–Ikke unaturlig
– Det vil ikke være unaturlig at administrasjonen på universitetet ser på om det er mulig å få utredet en slik liste, sier universitetsstyremedlem og professor, Peter M. Haugan, om mulighetene for å få ut en oversikt over selskaper UiB-stiftelsene indirekte investerer i.

Haugan var invitert av studentene på et informasjonsmøte i Realfagsbygget, tirsdag. Sammen med andre forskere og rektor Dag Rune Olsen forsøkte de å belyse Akademiaavtalen og de etiske problemstillingene. Haugan var den som tok initiativet til debatten da den forrige avtalen skulle reforhandles, for omlag ett år siden.

Investeringer kun i karbonnøytrale selskaper kan imidlertid bidra til å spise opp avkastningen i form av høyere forvaltningskostnader.

Statoil i bærekraftig fond
Et indeksfond har gjerne flere hundre aksjer i porteføljen og er satt sammen for å speile en referanseindeks best mulig. Risikoen er mindre enn ved kjøp og salg av enkeltaksjer, men avkastningen er historisk mer beskjeden.

Storebrand Kapitalforvalting, som UiBs stiftelser benytter seg av, tilbyr blant annet et bærekraftsfond som kalles Storebrand Trippel Smart. Fondet investerer i de 100 mest bærekraftige selskapene i verden, etter Storebrands vurdering. Alle bransjer er representert i fondet, også energi/oljebransjen, selv om dette er en forurensende bransje. 

Bærekraften er målt relativt, i forhold til andre selskaper i samme bransje. Det er ifølge kommunikasjonssjef i Storebrand sparing og pensjon, Bjørn Erik Sættem, 10 prosent eksponert i energiselskaper, inklusive Statoil.

– Det er fordi Statoil er blant de beste i klassen, innenfor sin bransje, forklarer han.

Da spørs det om fondet er noe mer spiselig for klimaforkjemperne på campus enn Akademiaavtalen.

Forvaltningskostnadene (0,75 %) er ikke høyere enn i andre fond. Fondet er bare 18 måneder gammelt, og har derfor kort avkastningshistorikk å vise til. 2013 endte fondets avkastning på referanseindeksen, 33,9%. Referanseindeksen er en verdensindeks for alle markeder, ifølge Sættem.

Informasjon om hvilke selskaper som inngår i porteføljen til de ulike fondene, er enkelt nedlastbart på nettsidene til forvalteren.

Universitetsstyret er også styre for universitetets fond og legater (FOL). Rektor er styreleder for Meltzerfondet. Meltzer-fondet hadde styremøte forrige mandag, for tett opp til å behandle universitetsstyrets vedtak om å vurdere en klimareservasjon inn i vedtektene for stiftelsene.

Alliansen Klimafritt UiB inkluderer studentlagene for Rødt, Sosialistisk Ungdom, Kristelig Folkeparti Ungdom Bergen, Naturvernforbundet Hordaland, Framtiden i Våre Hender Bergen, og Amnesty International ved UiB.

Nasjonal debatt
– Debatten har blitt lagt merke til, konstaterte Haugan.

Få saker har generert så stor debatt i På Høyden, med rundt 50 innlegg og redaksjonelle saker så langt. Problemstillingen er løftet opp på nasjonalt nivå gjennom rektor Dag Rune Olsens initiativ til å la den nasjonale etikkomiteen for naturvitenskap og teknologi (NENT) diskutere saken. Neste møte er 28. april.

Stille på oljeinstitutt
Mens det fosser og skummer i Bergen, er det smulere farvann på oljetunge institusjoner som NTNU i Trondheim og Universitetet i Stavanger, ifølge Forskerforum

– Eg har ikkje registrert nokon debatt på basis av utspel frå fagmiljøa ved NTNU. Det sier instituttleder ved Olav Bolland ved Institutt for energi- og prosessteknikk på NTNU, som årlig mottar betydelige summer fra oljenæringen for oppdragforskning.

Bolland har også vært medlem av et av FNs klimapaneler - for CO2-fangst og -lagring.

– Eg trur den generelle haldninga mellom mine kollegaer er at dersom Noreg sluttar å utvinne hydrokarbon, vil andre gjere det, truleg med større energiforbruk og ureining som resultat. Samstundes veit vi at oljeproduksjonen vår medverkar til å halde prisane nede og forbruket oppe. Dei fleste ser dilemmaet, men det er for tida ikkje noko debatt-tema ved NTNU.

Internasjonal studentprotest
Det var <<Fossilfritt UiB>> som inviterte til informasjonsmøte med faglige innlegg av blant andre Dag Rune Olsen, oseanografene Helge Drange og Petter M. Haugan og historiker Olav Tore Grønlie.

Miljøalliansen ved UiB inngår i en internasjonal studentbevegelse med et visst momentum. Britiske People and Planet er et forbilde for bergensstudentene, som etter seks måneders virksomhet hevder å allerede være representert på en fjerdedel av campusene i Storbritannia.

People and Planet krever blant annet av universitetenes 400-milliaders pensjonsfond <<deinvesterer>> seg ut av oljerelaterte selskaper, og protesterer heftig mot en nylig inngått avtale mellom Oxford Univeristy og oljeselskapet Shell.

Men ingen universiteter har så langt valgt å gå ut av sine investeringer i petroleumsbransjen.

Fossilfritt UiB hevder det er en partipolitisk uavhengig allianse, og inkluderer sympatisører som Høyden Sosialistisk Ungdom, Rødt Universitets- og Høgskolelag, Naturvernforbundet Hordaland, Grønne Studenter, Høyden Naturstudenter, Klimastudenter, Radikale Studenter, Framtiden i Våre Hender Bergen, Kristelig Folkeparti Ungdom Bergen 
Amnesty International Student Bergen og Bergen Kristelige Studentforbund.

Les mer om akademia-avtalen og leserinnlegg fra engasjerte forskere På Høyden. 

UiB, ved universitetsledelsen, har ikke i dag informasjon om hvilke selskaper som inngår i investeringsprofilen i fondene og legatene.