Akademiaavtalen ble underskrevet av rektor Dag Rune Olsen i oktober 2013, men har eksistert ved UiB i en årrekke. De andre universitetene har tilsvarende avtaler. På bildet er forskningsdirektør Lars Høier i Statoil på Muséplass 1 for å undertegne. Deretter kommer Dag Rune Olsen, Anne Lise Fimreite og Kari Tove Elvbakken. Foto: Nikita Solenov
Akademiaavtalen ble underskrevet av rektor Dag Rune Olsen i oktober 2013, men har eksistert ved UiB i en årrekke. De andre universitetene har tilsvarende avtaler. På bildet er forskningsdirektør Lars Høier i Statoil på Muséplass 1 for å undertegne. Deretter kommer Dag Rune Olsen, Anne Lise Fimreite og Kari Tove Elvbakken. Foto: Nikita Solenov

Ber om universitetenes etikkvurderinger

Publisert

Den nasjonale etikkomiteen vil ha svar fra universitetene på hvor omfattende samarbeidet med oljeindustrien er. Den vil også vite hvilke forskningsetiske vurderinger som er lagt til grunn for samarbeidet.

Alle universitetene har fått henvendelsen. NTNU klarer ikke å svare innen fristen som var satt til 25. februar, og har bedt om utsettelse til 11. mars.

Den nasjonale forskningsetiske komité for naturvitenskap og teknologi (NENT) er nå i gang med å vurdere de etiske sidene av petroleumsforskning. Sentralt i dette arbeidet står NTNU-professor Øyvind Mikkelsen som leder komiteen.

Olje og etikk
Bakgrunnen for henvendelsen er forslaget fra rektor Dag Rune Olsen ved Universitetet i Bergen. Etter en opphetet debatt ved universitetet og i På Høyden, ba han komiteen vurdere de etiske sidene av petroleumsforskning.

NTNU fornyet før jul Akademia-avtalen med Statoil. Det langsiktige forsknings- og utdanningssamarbeidet kan innbringe 310 milllioner kroner for NTNU de neste årene.

På nyåret signerte universitetet en mangeårig samarbeidsavtale med olje- og gasselskapet Total. Det økonomiske omfanget av denne avtalen vil avhenge av de konkrete prosjektavtalene som inngås. I det tidligere samarbeidet i perioden 2001-2013 har støtten fra oljeselskapet ligget rundt to millioner kroner i året.

Bred interesse
I brevet skriver NENT at de mener den omfattende debatten «demonstrerer en bred interesse i befolkningen om å få klargjort de ulike hensyn som gjør seg gjeldende i denne saken.»

Nå vil komiteen at universitetene svarer på følgende spørsmål:

1) Hvilke typer avtaler er inngått med Statoil eller andre aktører i oljeindustrien de siste 5 årene?

2) Hvilke strategiske, forskningspolitiske og forskningsetiske vurderinger har ligget til grunn for samarbeidet fra universitetets side?

3) Hvilke vurderinger har universitetet foretatt med hensyn til hvilket ansvar universitetet har i forhold til de store energi- og miljøutfordringene vi står overfor?

NENT behandlet saken i slutten av januar. Neste møte er i slutten av mars.

– På det første møtet var det tydelig at motivasjonen er stor for å jobbe med denne saken. En av oppgavene våre er å klargjøre og tydeliggjøre. Vi håper svarer blir i overensstemmelse med dette, sa komiteens leder, NTNU-professor Øyvind Mikkelsentil UA tidligere i vinter.