Slik brukes og forvaltes Akademiaavtalen

Publisert

Akademiaavtalen har som formål å videreutvikle samarbeidet mellom Statoil og UiB og stimulere til grunnforskning og utdanning innenfor fag og kompetanseområder både for UiB og Statoil.

Det har vært to avtaler, Akademia I på 40 millioner kroner, og Akademia II på 55 millioner kroner. Avtalen har fire satsingsområder vedtatt av avtalens styringsgruppe: Reservoar prediksjon fra seismikk/brønnmålinger, ukonvensjonelle ressurser, energiomstilling og geotermisk energi.

For UiBs side gikk vi inn i denne avtalen fordi det gir oss mer midler til grunnforskning, som kan anvendes på en rekke forskjellige måter. I Studvest 6. mai viser dekan Helge Dahle blant annet til at grunnforskning gjort mot petroleumsteknologi kan anvendes på å utnytte geotermisk energi.  

Midlene fra Akademiaavtalene har gått til å finansiere en rekke prosjekter, II-stillinger, faglige seminar og feltarbeid. Disse midlene fordeles også over en rekke fagfelt: geovitenskap, matematikk, informatikk og kjemi for å nevne noen.  Videre er midlene på ingen måte bare begrenset innen det naturvitenskapelige feltet. For eksempel fikk fagmiljøer innen geografi og økonomi på det samfunnsvitenskapelige fakultet nylig 5 millioner kroner til et prosjekt knyttet til energiomstilling. Midler fra Akademiaavtalen har også finansiert en stipendiatstilling på Det psykologisk fakultet med temaet destruktiv ledelse. Midler til faglig utveksling på 1 million kroner lyses nå også ut ved alle fakultet.

For UiB er det viktig hvordan denne avtalen styres og at bruken av midlene er transparent. Vi ønsker formaliserte og kontrollerte prosesser gjennom vår styringsgruppe som prorektor Anne Lise Fimreite er satt til å lede. Vi ønsker i den forbindelse Forskningsadministrativ avdeling som permanent sekretariat for forvaltningen av avtalen ved UiB.

Hva alle midlene i de to avtalene er brukt til så langt kan du se her.