Etikk-tull og fondsplasseringene

Publisert

Forslaget i styresak 8/14, som skal opp 13.2.2014, dreier seg om etiske retningslinjer for Meltzerfondet og andre fond: «Universitetsledelsen vil ta initiativ overfor stiftelsenes styrer om å gjennomgå gjeldende etiske retningslinjer med det formål å vurdere om disse kan ta inn i seg formuleringer som omhandler karbonnøytrale investeringer.»

Hvis det er uetisk å forske på olje og uetisk å investere i aksjefond som har en viss andel oljeaksjer i porteføljen, så er det uetisk å produsere olje også. For det kan vel ikke være slik at oljeproduksjon er etisk forsvarlig, bare det foregår med dårligst mulig teknologi og drevet av selskaper eid av utlendinger?  Hvis dette er meningen til universitetsledelsen ved Universitetet i Bergen, er vi i store problemer.

Er det uetisk selv å investere i olje, er det også uetisk å ta i mot penger fra andre som har investert i olje. Trond Mohn stiftelsene har penger i oljeaksjer, så de kan vi ikke samarbeide med – Trond Mohn selv har tjent pengene i oljeservice, så han er jo skikkelig uetisk. Vi burde også be den norske staten om å få karbonnøytrale penger, for eksempel kunne vi jo be om å få en 30% lavere bevilgning enn vi får i dag, og så kan Siv Jensen sende oljepengene til noen andre.

Universitetsstyremedlem Peter Haugan har lenge markert at han mener oljevirksomhet er uetisk og at oljeproduksjonen vil måtte skrus helt av innen tjue år. Det er etter min mening viktig at UiB sier fra om at dette ikke er institusjonens syn, noe jeg synes rektor og universitetsledelse kunne gjort med større kraft. Ledelsen ved UiB må gjenreise troen på institusjonen som en seriøs samarbeidspartner for Statoil og andre deler av norsk næringsliv. Forslaget om etiske retningslinjer for fondsplasseringene kommer ikke fra miljøengasjerte enkeltforskere, men fra universitetsledelsen selv, og det peker i helt feil retning.