De er tilknyttet UiB, og de forsker på ny teknologi og nye energikilder: Lars Egil Helseth (<span class="caps">IFT</span>), Finn Gunnar Nielsen (Statoil/Geofysisk instiutt), Tanja Barth (Kjemisk institutt) og Børge Hamre (<span class="caps">IFT</span>) fra seminaret “Renewable energy and energy transition” som ble holdt fredag. Foto: Ida Bergstrøm
De er tilknyttet UiB, og de forsker på ny teknologi og nye energikilder: Lars Egil Helseth (IFT), Finn Gunnar Nielsen (Statoil/Geofysisk instiutt), Tanja Barth (Kjemisk institutt) og Børge Hamre (IFT) fra seminaret “Renewable energy and energy transition” som ble holdt fredag. Foto: Ida Bergstrøm

Snart kommer utlysningen fra Akademiaavtalen

Åtte millioner Statoil-kroner skal fordeles på tverrfaglige prosjekter innen energiomstilling. Målet er å få søkere fra alle universitetets hjørner.

Denne uken kommer utlysningen fra Akademiaavtalen med Statoil. Målet er at mange av søknadene skal være tverrfaglige, og involvere miljøer fra hele UiBs bredde.

Fredag arrangerte UiB et seminar for å inspirere og motivere forskere fra alle hjørner av UiB om å søke Statoil-støtte.

– Vi vil vise bredden av det som skjer på UiB innen fornybar energi og energiomstiling. Skal vi løse de felles utfordringene må en tverrfaglig tilnærming til, sier leder for seminarets programkomité, Sigrid Eskeland Schütz.

Neste utlysning: Fornybar energi og energiomstilling
Avtalen som går fra 2014-2019 har et budsjett på 55 millioner kroner. I Akademiaavtalen heter det at avtalen skal stimulere til grunnforskning innen områder som er strategisk viktige for Statoil og UiB.  

Hovedfokuset på denne utlysningen vil etter det På Høyden kjenner til være på energiomstilling.

– Vi vil etablere en tverrfaglig arena for å få folk til å danne prosjekter sammen. Vi vil motivere de som har en interesse for å søke. Og vi vil skape en arena hvor de som ønsker å søke, men som ikke helt har tenkt ferdig prosjektet, kan treffe andre å søke sammen med.

Det kan blant annet søkes om penger til forskningsprosjekter, postdoktorer, stipendiatstillinger og studentekskursjoner.

Omstridt avtale
Akademiaavtalen har vært omstridt ved UiB, og bredt debattert i en rekke medier.

Forrige utlysning ble kritisert for å mangle en grønn profil. Da uttalte rektor Dag Rune Olsen at han ville be om en framtidig dreining mot forskning på fornybar energi.

– Jeg ønsker en innretning mot styrking av forskning på fornybare ressurser og energiomstilling i tråd med NENT-komiteens anbefalinger, at pengene går til å styrke grunnforskning ved UiB, og at utlysningene er breie nok til å omfatte alle disiplinene, inklusiv samfunnsvitenskapene og juss, sa Olsen til På Høyden i mars 2015.