Preses i <span class="caps">DNVA</span>, Nils Chr. Stenseth, åpner munnen etter at <span class="caps">NENT</span> gav sin betingede uttalelse om at oljeforskning er etisk. Her fra Kavliprisen i 2012 på Det Norske Videnskaps-Akademi.
Preses i DNVA, Nils Chr. Stenseth, åpner munnen etter at NENT gav sin betingede uttalelse om at oljeforskning er etisk. Her fra Kavliprisen i 2012 på Det Norske Videnskaps-Akademi.

Preses kritisk til NENT-uttalelse

Publisert

- Jeg synes det ligger en svak undertone i uttalelsen om at noen ikke er villige til å se energiutfordringene samlet sett, deriblant ikke forsøke å finne fram til alternative energiformer, samt ikke bryr seg om å redusere konsekvensene av klimaendringer, sier Nils Chr Stenseth, preses i Det Norske Videnskaps-Akademi.

Preses i vitenskapsakademiet lufter sin første reaksjon etter at NENT offentliggjorde sin konklusjon på spørsmålet om petroleumsforskning er etisk før sommerferien.

23. oktober arrangerer De nasjonale forskningsetiske komiteer debatt om petroleumsforskningen i Norge på Litteraturhuset i Oslo.
23. oktober arrangerer De nasjonale forskningsetiske komiteer debatt om petroleumsforskningen i Norge på Litteraturhuset i Oslo.

– Det er etisk forsvarlig å drive med forskning også opp mot olje, sier Stenseth. – Hvorfor? Fordi forskersamfunnet er samstemte om at ressursforvaltningen skal være kunnskapsbasert.

Han utdyper kritikken overfor På Høyden etter å ha deltatt i en debatt om NENT-arbeidet i regi av De nasjonale forskningsetiske komiteer på Litteraturhuset i Oslo, torsdag.

Hva er kjernen i kritikken din?

– Det er to sider av petroleumsforskningen: Det er for mange mennesker på kloden, og vi krever mer energi i takt med krav om økt levestandard. Det kan rett og slett ikke fortsette. Samtidig har vi stilt oss i en situasjon hvor vi fortsatt er avhengig av olje- og gassutvinning. Det er den overordnede problemstillingen - overbefolkning, skjevfordelingen av ressurser og ressursutnyttelse - NENT burde tatt tak i.

– Det betyr ikke, at vi ikke har en etisk forpliktelse som forskere til å arbeide for omstillingsteknologi. Men det betyr at vi ikke kan la være å drive forskning på petroleumsutvinning på ennå en god stund. Denne problematiseringen mangler i NENTs uttalelse.

NENT har heller ikke tatt inn over seg den generelle enigheten i forskersamfunnet om at vi skal ha en kunnskapsbasert ressursforvaltning.

Gikk ikke NENT langt nok?

NENT har bare tatt tak i en del av problemet. Spørsmålet om forskning er etisk eller ikke, fordrer at man ser på hele perspektivet, mener han.

Såkalte <<oljeforskere>> har dermed blitt en proporsjonal stor del av blinken NENT skyter mot, mener Stenseth.

– Disse forskerne har fått ufortjent stor del av kritikken. De skyter løs på oljefinansiert forskning, uten å se bredden i hva som foregår innenfor denne virksomheten.

Det norske vitenskapsakademi har siden 1985 hatt et samarbeid med Statoil gjennom det såkalte Vista-programmet. Denne avtalen påvirker ikke Stenseths vurdering av NENTs etikkvurdering, hevder han.

Sponset av Statoil
Statoil gir akademiet 20 millioner kroner årlig. I tillegg bidrar gaveforsterkningsordningen med ytterligere fem millioner. Vista går til å finansiere stipender til dyktige stipendiater og postdoktorer.

Stenseth bruker Vistaavtalen som eksempel på hvordan Statoil-sponsingen også bidrar til forskning på miljøproblematikk, og at den ikke i noen henseender er med å svekke akademisk frihet.

– Det er ingen hindringer i hva som kan publiseres.

Styret som forvalter avtalen, har overvekt av akademi-medlemmer. Preses nevner at Vista-avtalen i disse dager finansierer et par prosjekt på <<worst case>>-scenario for oljeutslipp, en problemstilling et oljeselskap ikke nødvendigvis ønsker mye oppmerksomhet rundt, mener Stenseth, og legger til at denne type forskning er meget viktig for å kunne forstå hva effektene av en oljeutblåsning vil kunne ha.

Hva burde NENT ha skrevet?

– Jeg synes det skulle vært problematisert, at vi samlet sett i verden er avhengig av et for høyt energiforbruk. I det ligger det svært mange etiske problemstillinger, også for forskere.

Jeg opplever ikke NENTs uttalelse som en kritikk mot enkeltforskere, men heller en noe forfeilet kritikk av hele forskersamfunnet, mener preses i vitenskapsakademiet.