An oil ring in a small Norwegian community
An oil ring in a small Norwegian community

Veien videre - energi, etikk og dannelse

Publisert

Den siste tiden har debatten om visse former for energiforskning er uetisk eller ei tiltatt. Helt konkret er det forskning på øket oljeutvinning som anses av noen som uetisk siden det i ytterste konsekvens bidrar til mer oljeproduksjon. Men denne forskningen kan også skape nødvendig kunnskap for å utvinne olje fra halvtomme gamle felt til andre livsviktige formål enn transport, flere hundre år inn i fremtiden. Andre anvendelser til gode for menneskene kan også poppe opp uten at noen kan si hvilke - og når - det eventuelt kommer til å skje. Og hvis det er riktig at 2-graders målet kun kan nås hvis all bruk av fossil energi er avsluttet innen 20 år så burde selv “det verdensledende fagmiljøet som finnes like utenfor egen kaffekrok” være enig i at dette er så hinsides all realisme at hvis jordens klimautvikling faktisk blir slik som de ekstrapolerer så er det klimatilpasning som er vår utfordring - i fremtiden slik det var i fortiden. Den eventuelle fremtidige klimatilpasningen vil uten tvil kreve mye energi.

Det ville bedret samarbeidsklimaet om Peter Haugan kunne revurdert utspillet om uetisk forskningsvirksomhet og delta i en dannet refleksjon rundt NENT-komiteens svar.

Spørsmålet om hvilke forskningsområder som er etisk innenfor energiområdet er så komplekst at det ikke burde vært reist i samme åndedrag som man ønsker å ta opp hvordan man håndterer Akademia-avtalen og andre gavepakker fra privat hold.

Og det er i høyeste grad endimensjonalt å la sin begrunnelse hvile på et sett av velmente regler fra en nasjonal etisk komite (NENT) som neppe har hatt energitemaet i tankene når de utformet sitt regelverk: Ser man utenfor vår egen lille nasjonale andedam så stiller for eksempel EU opp følgende etiske prinsipper for energiforskning («An ethical framework for assessing research, production and use of energy», 2013): (i) Tilstrekkelig energitilgang for alle, (ii) stabil energiforsyning, (iii) bærekraft  iv) sikkerhet. Alle disse aspektene er viktige og må selvsagt balanseres slik våre kolleger på Kjemisk institutt også har påpekt. Den måten enkelte representanter fra klimaforskningsmiljøet har tilnærmet seg komplekset på må vi derfor dessverre karakterisere som udannet i den forstand at endel av den akademiske dannelsen er å kunne vurdere en sak fra flere sider.

Den eventuelle fremtidige klimatilpasningen vil uten tvil kreve mye energi.

Vi er enig i at det er viktig å gå videre og å diskutere ny forskning relatert til energiomstilling. Som flere debattanter har påpekt er det unaturlig å skille energiforskning og undervisning inn i separate konkurrerende «fornybare» og «ikke fornybare» programmer og vi vil gjerne bidra konstruktivt til at Bergen blir mer attraktiv innen både energiforskning og energiutdanning i et bredt perspektiv. Men det ville bedret samarbeidsklimaet om Peter Haugan kunne revurdert utspillet om uetisk forskningsvirksomhet og delta i en dannet refleksjon rundt NENT-komiteens svar på  det spørsmålet de nå har fått oversendt.