Faglig leder for manuskript- og librarsamlingen, Alexandros Tsakos, viser frem publikasjonen av prosjektet som <span class="caps">H.O.</span> Engebretsen detlok i Uganda som “Traffic Engineer” på 1960-tallet. Bilde: Svein-Erik Selvik
Faglig leder for manuskript- og librarsamlingen, Alexandros Tsakos, viser frem publikasjonen av prosjektet som H.O. Engebretsen detlok i Uganda som “Traffic Engineer” på 1960-tallet. Bilde: Svein-Erik Selvik

Hvit ingeniør og «Black-history month»

Publisert

En spennende bokgave gjør at Universitetsbibliotekets spesialsamlinger i år markerer «Black-history month», måneden der viktige personer og hendelser i afrikansk historie minnes.

Tidligere i år overtok Spesialsamlingenes manuskript- og librarsamling en sjelden bokgave etter samleren Harald Olav Engebretsen (1936-2017). På 60-tallet arbeidet Engebretsen i Afrika der han var ingeniør for det norske firmaet Norconsult som forberedte en større transportplan i Uganda: «Transportation Plan for the Kampala Area 1970-2000».

Portrett av den norske misjonæren i Sør-Afrika, Hans Paludan Smith Schreuder (1817-1882), som skrev grammatikkbok over zuluspråket. Boken er også utstilt. Bilde: Svein-Arne Selvik
Portrett av den norske misjonæren i Sør-Afrika, Hans Paludan Smith Schreuder (1817-1882), som skrev grammatikkbok over zuluspråket. Boken er også utstilt. Bilde: Svein-Arne Selvik

Den «afrikanske» delen av Engebretsen-samlingen og «Black-history-month» har inspirert Spesialsamlingene til å lage en utstilling med tittelen «Spesialsamlingene i Afrika». Foruten en rekke meget verdifulle bøker etterlot Engebretsen seg også bilder og gjenstander fra Afrika.

I tillegg presenterer de ulike faglige enhetene ved Spesialsamlingene materiale som er knyttet til relevante hendelser fra det afrikanske kontinentet.

Universitetsbibliotekets spesialsamlinger

Universitetsbiblioteket i Bergens spesialsamlinger kan trekke sin historie tilbake til opprettelsen av Universitetsbiblioteket i 1947.

I Spesialsamlingene finnes historiske fotografier, antikvariske dokumenter, skeive historier, en nynorsk ordbank og mye mer.

Samlingene er en skattkiste for forskning, formidling og oppgaveskriving.

Spesialsamlingene består av fire faglige enheter: Manuskript- og librarsamlingen, Billedsamlingen, Språksamlingane og Skeivt arkiv.

Spesialsamlingene er tilgjengelige for forskere, studenter, presse, forlag og andre med interesse for lokal- og kulturhistorie.

Språksamlingane har valgt ut ord om afrikanske folk innsamlet i Norsk Ordboks seddelsamling. Skeivt arkiv viser materiale fra skeivt liv i Zimbabwe. Fra Billedsamlingen har vi presentert 1800-talls bilder fra Sør-Afrika og Egypt. Bildet av Hans Paludan Smith Schreuder (1817-1882) er av spesiell interesse, siden han har skrevet en grammatikkbok over zuluspråket, som selvfølgelig finnes på Universitetsbiblioteket og er utstilt her.

Utstillingen viser bøker fra Engebretsen-samlingen, men også andre interessante objekter fra hans dager i Afrika.

Dessuten har vi valgt ut eksempler av tre forskjellige manuskript-samlinger relatert til Afrika:

Kopi fra «Skildring af Guinea-Kysten» av Hans Christian Monrad som ble kopiert av selve W.F.K. Christie for nesten 200 år siden. 

Enestående manuskriptkopier fra midten av 1800-tallet fra Darfur, Sudan, hentet fra Sean O’Faheys samling

Her vises også et av mange manuskripter på swahili og arabisk som er forvaltet og forsket på av professor Anne Bang.

Utstillingen åpner fredag den 26. oktober, kl. 1400, og skal være tilgjengelig for publikum til 30.  november. Seksjonsleder Bjørn Arvid Bagge fra UBs spesialsamlinger skal introdusere utstillingen, og professor ved Universitetet i Bergen, Anne Bang, vil snakke om «UiB og Afrika-historien».

 Velkommen til «Spesialsamlingene i Afrika»!