Ærestittel til Just Faaland

Publisert

Tidligere direktør og grunnlegger av utviklingsforskningen ved Chr. Michelsens Institutt (CMI), Just Faaland, er tildelt ærestittelen Tan Sri for 35 års innsats i Malaysia. Faaland er den første nordmannen som er tildelt denne ordenen som henger svært høyt.

Det er Just Faalands arbeid som økonomisk rådgiver for den malaysiske statsministerens kontor med utarbeidelsen av landets økonomiske strategi på 1970-tallet og framover, som har ført til at han fikk æresbevisningen. Strategien har ligget til grunn for Malaysias raske økonomiske vekst og politiske stabilitet. For øyeblikket arbeider Faaland med en revidert utgave av boken “Growth and ethnic inequality: Malaysia’s new economic policy” (1990).

Faaland er ridder av St. Olavs Orden og æresdoktor ved Universitetet i Bergen og University of Malaya. Just Faaland fyller 81 år 25. januar og er fremdeles tilknyttet CMI der han har vært ansatt siden 1952 som forsker og direktør. Formelt gikk han av med pensjon i 1988, men han arbeider fortsatt som rådgiver for FN-organisasjoner og myndigheter i en rekke land.

Som grunnlegger av DERAP (Development Economics Research and Advisory Project) bygde Faaland opp et utviklingsøkonomisk miljø ved instituttet allerede i 1960-årene. Han står også bak etableringen av Menneskerettighetsprogrammet ved CMI på 1980-tallet. Med disse grepene ble retningen lagt for den virksomheten som instituttet i dag driver.

Ordenen ble overrakt av den malaysiske Kongen og ved en seremoni i Kongens palass i Kuala Lumpur 14. januar
2003.