Isbjørnar i ulike format ønskjer dei besøkande velkommen. Kvar er vi?
Isbjørnar i ulike format ønskjer dei besøkande velkommen. Kvar er vi?

Kvar er isbjørnen?

Senteret vi skal fram til har ein isbjørn som ein del av logoen sin. 

Senteret blei opna i 1986. Sidan oppstarten har senteret vore ein del av klimaforskingsmiljøet i Bergen. 

Forskarane ved senteret arbeider særleg mykje med oseanografi, meteorologi, hydrologi og fjernmåling.

Spørsmål: Kva heiter senteret? 

Svaret sender du til [email protected] innen midnatt 23. desember.