Det kan sjå slik ut, men Erna Solberg var ikkje komen til Vestlandet for å drive skuggeteater. Ho var her i eit langt meir festlig ærend.
Det kan sjå slik ut, men Erna Solberg var ikkje komen til Vestlandet for å drive skuggeteater. Ho var her i eit langt meir festlig ærend.

Kva klipper Erna?

Snipp snipp! Med ei stor gullsaks klipte statsminister eit virtuelt band, og erklærte ein stor vestlandsinstitusjon for opna. 

Regjeringa Solberg leiar hadde i ei årrekkje arbeidd for å få til den nye vestlandsinstitusjonen.

For nær eit år sidan kunne Solberg kome til Vestlandet for å feire at arbeidet hadde lukkast.

Denne dagen var ho i Sogndal, men saksearbeidet kunne sjåast på storskjerm fleire stader på Vestlandet.

Spørsmål: Kva klipper Erna her? 

Send svaret ditt til [email protected] innan midnatt 28. januar og bli med i trekninga om sjokolade.