Troll-stasjonen ligger 1350 meter over havet, og et godt stykke fre iskanten. Transport skjer med beltevogn. Foto: Tore Furevik
Troll-stasjonen ligger 1350 meter over havet, og et godt stykke fre iskanten. Transport skjer med beltevogn. Foto: Tore Furevik

30 år siden materialet til Trollstasjonen ble losset på Fimbulisen i Antarktis

Meining: Hensikten med studieturen var å invitere flere samarbeidspartnere til å bruke Trollstasjonen mer aktivt som utgangspunkt for norsk forskningsaktivitet i Antarktis, skriver direktøren for Norsk polarinstitutt om det nylige besøket på Troll-stasjonen.

Publisert

— Jøss, stasjonen er større enn jeg så for meg! utbrøt direktør ved Bjerknessenteret for klimaforskning, Tore Furevik, da han nylig kom til Polarinstituttets Trollstasjon som deltaker på studietur til Antarktis. Furevik var selv blant mannskapet om bord på K/V Andenes den gangen byggematerialet til Troll ble losset opp på Fimbulisen i Dronning Maud Land 14. januar 1990.

1350 meters høyde

Nøyaktig 30 år etter holdt han innlegg om Bjerknessenteret og Universitetet i Bergen sin forskningsaktivitet i Antarktis på stasjonen han selv var med på å frakte byggematerialet til. Siden slutten av 60-tallet har UiBs oseanografer vært svært aktive i å undersøke og fremskaffe kunnskaper om havstrømmene i Antarktis, spesielt i Weddelhavet hvor man finner det kaldeste og tyngste sjøvannet i verden.

Det planlegges også en nødvendig oppgradering og videreutvikling av stasjonen de neste årene.

Ole Arve Misund

Materialet til Trollstasjonen ble fraktet ca. 250 km fra kysten og opp innover isen til stedet der stasjonen nå står. På fast fjellgrunn på ca. 1350 meters høyde. Stasjonen har blitt utvidet gradvis, og har vært drevet som en helårsstasjon de siste 15 årene. H.M. Dronning Sonja åpnet helårsstasjonen i 2005, og H.M. Kong Harald besøkte Troll i 2015.

Vil ha flere med

Hensikten med studieturen var å invitere flere samarbeidspartnere til å bruke Trollstasjonen mer aktivt som utgangspunkt for norsk forskningsaktivitet i Antarktis. Det ble diskutert hvordan dette kan gjøres gjennom samarbeidsprosjekter og mulige stipendordninger for å understøtte feltarbeid.

Det planlegges også en nødvendig oppgradering og videreutvikling av stasjonen de neste årene. Statssekretær, Atle Hamar (V), i Klima- og miljødepartementet ledet delegasjonen av statssekretærer og departementsledere som var med for å befare Troll, samt få innblikk i den kompliserte logistikken som ligger til grunn for å drive stasjonen på en sikker og profesjonell måte.

Hovedlinjene i norsk Antarktiskpolitikk, slik de er nedfelt i Antarktismeldingen (Meld. St. 2014-2015), var utgangspunktet for befaringen. Fremtidige aktiviteter og planer for stasjonen ble belyst. Trollstasjonen er viktig for å markere norsk tilstedeværelse og som utgangspunkt for norsk forskningsaktivitet i Antarktis. Dette er viktig i en tid der klimaendringene gjør at isen har begynt å smelte og økosystemene i Antarktis endres på en måte som vil angå hele verden.