Følg HVL-styremøtet direkte

Publisert:30. november 2017Oppdatert:30. november 2017, 09:44
Rektor Berit Rokne og styreleiar Arvid Hallén vil begge vere til stades når Høgskulen på Vestlandet held styremøte i Bergen onsdag og torsdag. Foto: Marthe Njåstad

Høgskulen på Vestlandet har styremøte onsdag og torsdag. Her kan du sjå live-sendinga frå styremøtet. 

Her kan du sjå styremøtet: 

| http://avtv.hib.no/?cid=1&sid=60&movieID=739&chapterID=740

Styremøtet finn stad onsdag 29. november kl. 17.00-19.00 og torsdag 30. november 09.00-14.00.

Sakspapir for styremøte 11/17  (Ny versjon 24.11.17, inkl. ettersendt sak 103/17)

Protokoll frå styremøte 11/17 vert publisert etter godkjenning i neste møte. 

Saksliste:

 Vedtakssaker/Drøftingssaker

089/17

Innkalling, saksliste og godkjenning av protokoll, styremøte 11/17

090/17

Strategigruppa - dialog med styret

091/17

Oppretting av Råd for samarbeid med arbeidslivet (RSA) ved Høgskulen på Vestlandet

092/17

Utkast årsplan 2018

093/17

Budsjett 2018

094/17

Videreføring av internrevisjonssamarbeid

095/17

Kjøp av aksjar i Vitensenteret i Sogn og Fjordane

096/17

Rapport opptak 2017

097/17

Søknad om etablering av ny studieretning under master i klinisk fysioterapi; fysioterapi ved psykiatriske og psykosomatiske helseplager

098/17

Det samla eigenfinansierte studietilbodet med opptaksrammer for studieåret 2018-2019 for Høgskulen på Vestlandet

099/17

Delegasjon av tilsetting i undervising og forskarstillingar - oppretting og samansetting av tilsettingsutval

100/17

Arbeidsmiljøutval i HVL frå 01.01.2018 - arbeidsgjevarrepresentantar

101/17

Oppnemning av leiar for skikkavurderingsnemnda ved Høgskulen på Vestlandet

102/17

103/17

Orientering til styret om OU-programmet - november 2017

Fastsetting av fagleg understruktur i fakulteta 

 Orienteringssaker

O-11/17

Orienteringar til styremøte 11/17

O-11/17-1

Årshjul for styret pr. november 2017

O-11/17-2

Referat frå IDF-møte

O-11/17-3

Protokoll forhandlinger HTV - lederstruktur nivå 3 og 4

O-11/17-4

Utviklingsavtale - ny revidert versjon etter dialog med KD

O-11/17-5

Følgeevaluering - NIFU

 

Eventuelt 

 

Meld deg på vårt nyhetsbrev og få oppdateringer rett til din e-post!

Abonner på På Høyden nyhetsbrev feed