— Hvis man vil lære seg å holde noens oppmerksomhet i en time, er det kanskje komikere eller skuespillere man bør følge med på, sier professor Rolf Reber.

Sindre Dueland, tidligere studentpolitiker og jurist, ble i torsdagens styremøte på Høgskulen på Vestlandet tilsatt som studentombud på den nye høgskolen.

Han smeller til mot Trump, kritiserer Israel og ber sine ansatte om å delta i valgkampen. Men Gunnar Bovim vil verken være en «politisk figur» eller lede et politisk universitet.

Studenter har vært inne på ideen om å stille som motkandidat i rektorvalget, men det blir nok med tanken.

Debatt

Universitetsledelsen og rektoratet har ansvaret for at det finnes svært få tverrfaglige studieprogram på Universitetet i Bergen, skriver Eline Aresdatter Haakestad i dette innlegget.

HVL-styret går imot forslaget frå rektor, og går for fire fakultet.

Høgskulen på Vestlandet har no fått ein fagleg profil. Men saka kjem opp att til hausten, når den nye høgskulen skal leggje strategi.

HVL-styret skal i dag ta den kontroversielle avgjerda om fagleg organisering. Du kan følgje styremøtet direkte her.

Ei styringsgruppe foreslår å organisere Høgskulen på Vestlandet i tre fakultet, etter profesjonsmodellen. Men fleire er kritiske til forslaget. Se møtet direkte her!

Sjå kva som skjuler seg i Norges mest avanserte forskingsfartøy.

Abonner på Forsidestrøm