Alternativmessen ber Universitetet i Bergen stille med fagperson som kan dokumentere at jorda ikkje er flat.

I oktober 1865 strandet en 16 meter lang og 25 tonn tung blåhval utenfor Gøteborg. Den endte sine dager som verdens hittil eneste utstoppede og innredede blåhval, som ble foreviget i et praktverk av en bok trykket i 50 eksemplarer, med 29 innlimte originalfotografier, en bok som er blant de virkelige sjeldenhetene i Spesialsamlingen.

UiB-leiinga vil visa omverda kva ambisjonar ein faktisk har, og ønskjer ei markering av den nye strategien.

Harald Schjelderup og Dag Rune Olsen har skrudd sjarmen på for fullt for å få Røkke-tårnet til Bergen. Den gode nyheita er at det ikkje treng å bli ein skyskrapar dersom han hamnar på Dokken.

Universitetsstyret er samla til årets første møte, og skal mellom anna diskutera korleis UiB kan få endå betre utteljing i kampen om eksterne forskingsmidlar.

Antall tvilsmeldinger på skikkethet har økt fra 132 til 212 på fire år. I 2018 ble åtte studenter utestengt.

Studentene vil ha tilgang til universitetsbiblioteket utover vanlig åpningstid. Men for å kunne få det, må UiB trolig ha på plass kameraovervåkning.

Det norske institutt i Aten bør ikkje leggast ned. Men det skal vidareførast som ein rein infrastruktur knytt til arkeologi. Det har UiB og UiO vorte samde om.

Helt siden 2016 har danske universiteter måttet kutte to prosent årlig. Nå sier Aalborg Universitet opp over hundre ansatte.

– Vi vender oss til havfilantropen, sa havforskingsdirektør Sissel Rogne. Kor resten av det marine Bergen skal vende seg, var meir uklart under debatt.

Abonner på Forsidestrøm