Debatt

DEBATT: Jostein Gripsrud bør umiddelbart og offisielt trekke sine ugrunnede beskyldninger tilbake, skriver Terje Tvedt.

«Et krevende år»: Både NTNU og NHH argumenterer for at rektorene fortjener 50.000 mer i lønn neste år. NHH trekker fram det intense arbeidet med studentmiljøet.

Dei gir meir enn tusen studentar norskopplæring i året. Sjølv har dei mastergrad – og knapt nokon lønsutvikling dei siste seks åra.

Forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø ber om hjelp til å få flere norske studenter til å dra ut.

Debatt

Gode undervisere vil være positivt for rekruttering av studenter, og få dem til å fullføre, skriver studentparlamentsleder Nikolai Klæboe.

UiBs rektor reiser til Kina for tredje gong i 2018, no utan eiga datamaskin og mobiltelefon.

Leiinga ved Det humanistiske fakultetet ved Universitetet i Bergen har diskutert om dei skal opprette ei form for elitestudium for studentar med høge ambisjonar.

Vi snakkar ofte om kinesarane i stereotypiar, meiner historikar Camilla Brautaset. Med ei ny bok om nordmenns møter med Kina håper ho å bidra til å bryte dei ned.

Den sørafrikanske likestillingsforkjemperen, Fasiha Hassan, får Studentenes fredspris for sin ikke-voldelige innsats for lik tilgang til høyere utdanning og lederrollen i bevegelsen #FeesMustFall i Sør-Afrika.

Det nye direktoratet Diku får flere oppgaver i statsbudsjettet for 2019, og ansvaret blir flyttet fra Oslo til Bergen.

Abonner på Forsidestrøm