Professor Jan Erik Askildsen stiller som einaste dekankandidat på Det samfunnsvitskapelege fakultet (SV). 

Debatt

Det psykologiske fakultet trenger en ny ledelse, som kjenner behovene til ansatte og studenter, mener Bente Wold og resten av hennes dekan-lag. 

Les kva kandidatane frå dei vitskapeleg tilsette vil jobba for om dei blir valde inn i Universitetsstyret.

Universitetet i Oslos neste rektor heter Svein Stølen. Det er nettopp kunngjort på UiOs valgvake.

Det blir rein kvinneleiing i rektoratet på Høgskulen på Vestlandet. 

IKT og helsefag opplever stor vekst i antall søkere. 

Debatt

Digital kompetanse betyr stadig mer for både undervisning, forskning og yrkesliv. Men hva innebærer egentlig dette for høyere utdanning i «algoritmens tidsalder»?

Val av prorektorar og kjøp av aksjar i eit selskap for fotballteknologi står på sakskartet når HVL-styret møtest på Stord i dag. 

Fakultet for kunst, musikk og design ønsker å velja dekan frå eigne rekker. 

Førsteamanuensis Jørgen Sejersted ser ut til å bli den einaste kandidaten til dekanstillinga ved Det humanistiske fakultet.

Abonner på Forsidestrøm