Ingen UiB-tilsatte skal ha reist til Mexico via universitetets reisebyrå. – Vi legger til grunn at det ikke er øvrige UiB-ansatte i Mexico, sier HR-direktør Sonja Dyrkorn. 

Westerdals tapte gruppesøksmål mot tidligere elever. 

Det er LLE-student Ommund Veim Eikje (22) som er sakna i Frankrike.

Høgskulen på Vestlandet sitt nybygg på Kronstad er førebels planlagt med ope kontorlandskap for alle tilsette. – Urovekkande, seier hovudillitsvald i Forskarforbundet, Kristin Hinna.

Debatt

Innsatsen til Frank Aarebrot telte ikke i tellekantsystemet, skriver Svein Sjøberg. 

Debatt

Akademiaavtalen skal reforhandles i høst. Hvordan har styringsgruppen tenkt å sikre åpenhet rundt prosessen denne gangen?

Åtte universiteter og høgskoler sier nei til regjeringens forslag om å forby heldekkende ansiktsplagg. Bare ett universitet, Nord universitet, har så langt sagt ja, men får støtte fra et stort flertall av de som så langt har svart.

Danske studentar er urolege for kvaliteten på høgare utdanning etter at nye kutt i utdanningssektoren er føreslått. 

Internasjonalisering.

Skatteetaten har uten varsel begynt å kreve at utenlandske statsborgere må ha boligkontrakt før de kan melde flytting til Norge og få personnummer. Regelendringen skaper utfordringer for internasjonale forskere som kommer til Norge.

Ein mannleg UiB-student er meldt sakna i Frankrike. 

Abonner på Forsidestrøm