Endeleg vart Vestfløyen på Geofysen opna, og Bjerknessenteret får fleire forskarar under same tak. 

Debatt

Vi takker for interessen Svein Sundby ved Havforskningsinstituttet viser for studien som er presentert i rapporten «Farefull ferd mot toppen».

Universitets- og høgskolesektoren har fått enda en debattsak som splitter sektoren. Nå er det ikke bare finansiering, men også utviklingsavtaler det er uenighet om.

Høg konkurranse om EU-midlar hindrar forskarar å offentleggjera forskingsresultat, meiner ekspergruppe. Dei føreslår at tildelingane blir mindre, slik at fleire forskarar får pengar.

Å opna sprøyterommet for fleire typar bruk av stoff vil betra forholda for rusmisbrukarane i området rundt Strax-huset, meiner sosialbyråd Erlend Horn. 

Med 66 prosent av stemmene ble førsteamanuensis Steinar Kristoffersen i dag valgt til ny rektor ved Høgskolen i Molde.

Statssekretær Bjørn Haugstad har fire klare meldinger til sektorens ledere.

Situasjonen for dem som ble igjen i rusmiljøet etter at parken stengte er forverret, viser ny rapport. 

– Det viktige for oss i denne saken er det prinsipielle, sier universitetsdirektør Kjell Bernstrøm. 

Et krav på 8-9 millioner kroner har hengt over Amund Gulsvik i flere år. I dag vant han igjen i retten. 

Abonner på Forsidestrøm