Nytiltrådt leder av Norsk studentorganisasjon, Mats Johansen Beldo, nekter å si hvem han vil ha som kunnskapsminister etter høstens valg. Men han avslører hvilket parti han mener er best på høyere utdanning.

SV ønsker å endra opptaket til høgare utdanning, og la relevante karakterar telja mest. Kunnskapsministeren meiner opptakskrav er noko høgskular og universitet må få bestemma sjølv.

Om lag 1400 fleire studentar får tilbod om studieplass ved UiB i år enn i fjor. Sjå kva studium som er vanskelegast å koma inn på. 

Kjemiske analysar og DNA-prøvar kan gje innsikt i korleis sotraværingane levde for tusenvis av år sidan. – Me har mykje breiare grunnlag å trekka slutningar på i dag, enn me hadde for berre 10 år sidan, seier prosjektleiar Leif Inge Åstveit.

Det nye instituttselskapet på Vestlandet blir en realitet fra januar av. Nå er aksjonæravtalen i boks. 

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen ønsker å innføre karakterkrav for sykepleierstudenter og får støtte fra studenter og fagforening. Rapport viser at at halvparten av studiestedene vil få tomme studieplasser.

– Me er avhengige av å driva påverknad gjennom andre, sidan Noreg ikkje sit rundt bordet og forhandlar, seier UiB-rektor Dag Rune Olsen. 

UiB er for innovervendt, meiner professor Peter Haugan. Han åtvarar mot at konkurransen frå dei nye universiteta kan bli sterkare enn ein kan førestilla seg.

Deltagerne i de ulike rektorutdanningene i Norge er fornøyde med tilbudet, viser ny undersøkelse. Men de endrer i liten grad praksis etter endt utdanning. 

Klage.

En kvinnelig student som har hatt professor Nils Rune Langeland som foreleser i vårsemesteret har klaget ham inn til universitetsledelsen for upassende og ubehagelig atferd. Universitetet i Stavanger bekrefter at de har mottatt klage.

Abonner på Forsidestrøm