Nytt om folk

Tildeling

Hilde Nesse Tyssøy er en av de to første mottakerne av Young CAS Fellow. Tyssøy er forsker ved Birkelandsenteret for romforskning ved Universitetet i Bergen.

Debatt

Kva skjer

06. mar, 17:00 til 19:00

Abortlovens historie

Abortlovgivningens historie i Norge og i Skandinavia med Kari Tove Elvbakken. Arrangører: Selskapet til ...

Siste leserkommentarer

Det norske institutt i Aten bør ikkje leggast ned. Men det skal vidareførast som ein rein infrastruktur knytt til arkeologi. Det har UiB og UiO vorte samde om.

Helt siden 2016 har danske universiteter måttet kutte to prosent årlig. Nå sier Aalborg Universitet opp over hundre ansatte.

– Vi vender oss til havfilantropen, sa havforskingsdirektør Sissel Rogne. Kor resten av det marine Bergen skal vende seg, var meir uklart under debatt.

– Skal vi løse havutfordringene må vi tenke stort og annerledes, sier Nina Jensen.

Mangelen på en investeringsplan for nybygg og vedlikehold i høyere utdanning ble et sentralt tema da Stortinget behandlet den reviderte Langtidsplan for høyere utdanning.

Debatt

Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning, som ble behandlet i Stortinget tirsdag, sikrer en offensiv satsing på forskning, utdanning og innovasjon. Det trenger vi for å greie å skape et bærekraftig velferdssamfunn, et tryggere Norge og grønnere næringsliv.

– Jeg vil ikke lenger bruke forskerhodet mitt til noe som ikke er bærekraftig, sier professor ved Universitetet i Bergen, William Helland-Hansen.

Professor Peter M. Haugan har gått fra Universitetet i Bergen til Havforskningsinstituttet. Han synes de store universitetene vegrer seg for mye mot å gå inn i de store, kontroversielle spørsmålene.

Den nye styrelederen i Forskningsrådet forsvarer at styret i organisasjonen som fordeler 10 milliarder skattekroner, nekter å åpne dørene for offentligheten. — Prosessen mot enighet blir enklere med lukkede dører, mener Hilde Tonne.

Bærekraftkonferansen fikk frem at humaniora og samfunnsfagene er sentrale for å nå bærekraftmålene, mener viserektor ved UiB, Annelin Eriksen.

Utallige historieverk om Bergen viser hvor opptatt vi bergensere er av vår fortid. Mange av de eldre historiebøkene ble aldri trykket i sin samtid men sirkulerte kun som avskrifter.

Styreleder Arvid Hallén ved Høgskulen på Vestlandet og Rune Nilsen ved Universitetet i Sørøst-Norge foreslås begge for en ny periode i styret. Over 100 eksterne styremedlemmer er foreslått ved ved 10 universiteter og høgskoler som skal ha nye styrer. Se listene her.

Det er svært interessant dersom Kjell Inge Røkkes gigantprosjekt Det store blå havner i Bergen, mener UiB-rektor Dag Rune Olsen. Men mens Røkke har ønsket å bygge 64 etasjer, er byggehøyden på Dokken begrenset til fire.

Kongehuset har takka nei, men statsministeren kjem når Universitetsmuseet har nyopning i oktober.

Professor Odd Einar Haugen etterlyser opnare tilsetjingsprosessar. Han meiner det er problematisk at instituttleiar si innstilling er hemmeleg.

Benedicte Løseth går fra stilling i Bergen kommune for å bli ny forskningsdirektør ved UiB.

NSD mener På Høyden har brutt god presseskikk i arbeidet med sakene redaksjonen skrev om bedriften i fjor.

Nye lokaler i Alrek helseklynge og nasjonale retningslinjer kan tvinge lengden på psykologpraksis ned til to semester.

Mens masterprogrammet i engelsk får 4,9 av fem mulige når studentene skal evaluere eget studieprogram, havner en del fag på 3,0 og oppover.

Pålegga er oppfylde, men jobben med å betra arbeidsmiljøet er på ingen måte avslutta i NSD. Vigdis Kvalheim tok over som ny administrerande direktør i fjor sommar.

Steinar Stjernø mener kravet til antall doktorgradsprogrammer for å bli universitet bør ned fra fire til ett, slik det er i resten av Europa.

I snitt handsamar den sentrale klagenemnda mindre enn ei sak om underkjente doktorgrader i året. I februarmøtet skal dei handsama to.

Jusprofessor Jan Fridthjof Bernt tar til orde for en komité som skal vurdere om de sakkyndige uttalelsene er klare nok.

Meld deg på vårt nyhetsbrev og få oppdateringer rett til din e-post!

Abonner på På Høyden nyhetsbrev feed

Annet universitetsnytt

Panorama
Nylig ble resultatene fra Studiebarometeret 2018 presentert. Selve rapporten finnes her. Hvor mye interessant slike undersøkelser sier om kvaliteten...
Panorama
Lederne på Inspirasjonsdagen som Molde Næringsforum og høgskolen arrangerte i går, mener at kvinner bør ta sjansen hvis en lederjobb byr seg. Og de...
Panorama
Dugnaden lever i beste velgåande i norsk idrett, og på Facebook. I dei seinare åra har i alle fall feeden min formelig flytt over av foreldre som på...
Panorama
Good planning, communication at all levels in addition to regulations and active involvement of group leaders was the key to success for the 2019...
Panorama
We met four of the new Erasmus students on Molde campus. By MAXENCE GUERITOT (TEXT & PHOTO) Several new international students decided...
Panorama
Bare 40 prosent av HiMolde-studentene besvarte Studiebarometeret i 2018. Året før svarte 58 prosent av studentene. – Det er få...
Abonner på Forsidestrøm