Nytt om folk

Minneord

Lars Skjold Wilhelmsen har gått bort 80 år gammel etter kort tids sykdom.

Debatt

Kva skjer

23. jan, 19:30 til 21:00

Menneskerettighetene under press

Er menneskerettighetene i ferd med å gå av med pensjon? Foredrag med Jostein Hole Kobbeltvedt, Raftostiftelsen, ...
25. jan, 13:15 til 15:00

The Lost War on Heart Disease? Historical Lessons from a Resurgent Epidemic

"The Lost War on Heart Disease? Historical Lessons from a Resurgent Epidemic". Guest ...

Siste leserkommentarer

Mange av sakene der man lurer på om studentene er skikket for læreryrket, blir løst på lavt nivå.

Debatt

Det var først då Langeland blei ein omdømerisiko for Universitetet i Stavanger at begeret rann over. Akademia sviktar når det gjeld å ta tak i arbeidsmiljøproblema sine.

Per-Einar Binder venter på å skulle behandle den første skikkethetssaken ved UiB.

Nils Rune Langeland er skuffa over å ha tapt mot staten i Oslo tingrett. Han slepp å betale for rettssaka.

I to av sakene der studenter ble kjent uskikket i 2018, spilte sosiale medier en viktig rolle.

Det var riktig av Universitetet i Stavanger å avskjedige professor Nils Rune Langeland, mener Oslo tingrett.

Debatt

For å vere tydeleg: Det er eit mål i seg sjølv å ha lågt klimaavtrykk.

Nå skal klimaavtrykket avgjøre om bygging av studentboliger skal få støtte eller ikke.

Forskingsisbrytaren Kronprins Haakon har tidvis måtta liggje i ro i verdas truleg aller mest verharde havområde.

Politiet blei først varsla etter ein månad då det blei oppdaga at sju Slettemark-akvarellar var fjerna frå Christies gate 12.

Statsråd Iselin Nybø konkluderer med at det er uaktuelt å bruke foretak som organisasjonsmodell for universiteter og høgskoler.

Toppleiarane på Juridisk fakultet ved UiB hadde nær fem gonger større klimaavtrykk enn dekan og direktør på Matematisk-naturvitskapeleg fakultet.

9 månadar etter at spørsmålet vart reist, nærmar det seg eigne ammerom på UiB.

Helt uten blygsel starter Spesialsamlingene 2019 med å feire og presentere seg selv, gjennom utstillinger i alle de fire utstillingsvinduene i Stein Rokkans Hus i Nygårdsgaten 5. Fra mandag 14. januar ønskes alle interesserte velkommen til et gløtt inn i Spesialsamlingenes vidunderlige og mangfoldige verden.

Å ha mastergrad er definitivt ein fordel når ein som nyutdanna skal ut i arbeidslivet.

Universitet og høgskular lovar å bli klimanøytrale og ber deg reise miljøvennleg. Men tog kan ikkje bestillast i reiseportalane til 166 000 statstilsette.

Universiteta er kritiske til at klageinstansen Felles klagenemnd gir for mykje innsyn i sakene deira. Før jul inviterte nemnda til oppvaskmøte, og universiteta har no fått lovnad om ein ekstra, oppklarande runde i nokre saker

Arbeidsutvalget for skikkethetsarbeid og Felles klagenemnd er uenige om lengden på utestengelse i skikkethetssaker.

Så langt har 20 høyere utdanningsinstitusjoner sagt ja til å være med på felles kartlegging av seksuell trakassering. Flere er i tenkeboksen. Svarfrist er førstkommende fredag.

BOTT-universitetene er ett skritt nærmere anskaffelsen av nytt HR-system. Fagforening frykter mer kontroll og styring og mer rapportering på individnivå.

Forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V) ber styrene ved alle universiteter og høyskoler styrke arbeidet med informasjonssikkerhet. – I dag har vi ikke nok kunnskap om risikoen vi står overfor, sier hun.

Ein forskar brukte bilete han fann på Internett for å illustrera invitasjon til workshop. Deretter kom det eit brev frå ein tysk advokat med krav om over 20 000 kroner.

– Det er akademisk snobberi og ei dinosaurhaldning. Slik karakteriserer leiar for Forskarforbundet, Guro Elisabeth Lind UiO-rektor Svein Stølens utsegn om å losa ut doktorkandidatar som ikkje har ei framtid i forsking.

Meld deg på vårt nyhetsbrev og få oppdateringer rett til din e-post!

Abonner på På Høyden nyhetsbrev feed

Annet universitetsnytt

Universitetsavisa
Øystein Ohr er nyvalgt leder av Norsk medisinstudentforening
Universitetsavisa
I 2018 ble det behandlet fire saker i retten som omhandlet studenter som ble ansett uskikket og dermed utestengt fra studiet. Én av studentene fikk...
Universitetsavisa
En sykepleiestudent i Tromsø gikk rettens vei etter å ha blitt utestengt fra praksisopplæring og klinisk undervisning i sykepleie, men fikk ikke...
Universitetsavisa
I snitt er det snaut seks fester med alkohol på NTNU hver dag. - Trondheim er studentby nummer én, og da blir det raskt sånn, sier faglederen for...
Universitetsavisa
Da sjefen gav medarbeiderne makten til å bestemme lokasjon for årets medarbeidersamtale, fikk Egil Galaaen Gjølme en spesiell idé.
Panorama
På toppen av Haugen har vi gjort klart for vinterstenging og ro og fred. Vi ble imidlertid rykket opp av vinterdøsen rett før jul når Ole Gunnar...
Abonner på Forsidestrøm