Notiser om nye bøker og publikasjoner, samt notiser om personer som har fått priser, utmerkelser, jubileer eller er nyansatt ved UiB kan legges inn her. Vi krever en gyldig e-post-adresse på innsender for å sjekke autensitet, og vi modererer innlegg. 

Minneord

Wenche Håland

En pioner, inspirator og viktig kvinnelig forbilde i norsk psykologi, tidligere professor og sjefspsykolog Wenche Håland, er død. Hun var født i Bergen i 1927 og var fredsruss ved Fana gymnas i 1945. I 1960 ble hun Cand. Psychol. ved Universitetet i Oslo, i 1967 spesialist i klinisk psykologi. I 1986 ble hun Dr.Philos med avhandlingen «Psykoterapi. Relasjon, utviklingsprosess og effekt».

De første årene av yrkeskarrieren var hun klinisk psykolog ved Gaustad sykehus og ved Statens Senter for Barne- og Ungdomspsykiatri. Hun underviste ved Universitetet i Oslo, før hun i 1971 ble hentet til Universitetet i Bergen for å bygge opp en ny modell i Norge for psykolog-utdanningen, en integrert forsker- og praktikerutdanning.

Som sjefpsykolog for UiBs nyopprettede Klinikkavdeling for unge og voksne, fikk hun ansvar for å lære opp ansatte og studenter i klinisk arbeid, for teoriundervisningen, for veiledningsrutiner og klinikkrutiner som ivaretok både klienters sikkerhet og studenters opplæringsbehov - utfordringer hun løste på en måte det står stor respekt av.

Utallige er de kolleger og tidligere studenter som ser tilbake på Wenches Hålands innsats som klinisk lærer og veileder med takknemlighet. Hun ga ut bøker og fagartikler. Teoretisk representerte hun humanistisk psykologi – der medmenneskelighet, forståelse og aksept utgjorde en viktig del av terapeutens redskaper for å fremme endring og vekst hos klienter som søkte hjelp. Mange er de som gikk styrket fra hennes kontor.

Hun hadde roller i Norges forskningsråd, Det akademiske kollegium ved UiB, NESH, og som bidragsyter til Brundtland-kommisjonens rapport. Wenche Håland har gjennom hele livet også vært sterkt engasjert i fredsarbeid og kvinnesak, bl.a. i regjeringens utvalg for rustningskontroll og nedrustning, og i utredningsutvalg for sikkerhets- og fredsforskning. Personlig åpenhet, nysgjerrighet, varme og respekt for andre og andres synspunkter, gjorde henne til en dialogens mester. Et langt yrkesliv har satt dype spor.

På vegne av kollegaer ved de psykologiske fagmiljøene,

Gro Th. Lie, Bjørg Grova og Bjørn Wormnes

Meld deg på vårt nyhetsbrev og få oppdateringer rett til din e-post!

Abonner på På Høyden nyhetsbrev feed