Notiser om nye bøker og publikasjoner, samt notiser om personer som har fått priser, utmerkelser, jubileer eller er nyansatt ved UiB kan legges inn her. Vi krever en gyldig e-post-adresse på innsender for å sjekke autensitet, og vi modererer innlegg. 

Minneord

Jarle Tor Rørvik

Jarle Tor Rørvik ble født på Vigra i 1954 og flyttet i skoleårene til Volda. Som student flyttet han videre til Bergen og avla medisinsk embetseksamen ved Universitet i Bergen i 1981. Etter turnustjeneste og klinisk arbeid, begynte han i 1986 med spesialisering i radiologi, og har i over 30 år jobbet som røntgenlege ved Haukeland universitetssjukehus. Parallelt med klinisk arbeid hadde Jarle også et stort engasjement for forskning og undervisning. Han disputerte i 1998 med avhandlingen «On staging of prostate cancer prior to radical treatment». Han ble ansatt som professor 1 i radiologi ved Universitet i Bergen i 2008, og hadde siden hovedansvaret for forskning og undervisning i radiologi ved sykehuset og universitetet. I 2013 ble Jarle seksjonsleder for radiologi og leder for undervisning ved Klinisk Institutt 1, Universitetet i Bergen, og siden 2014 har han også ledet Bergen Abdominal Imaging Research Group.   

Jarle var en kunnskapsrik og entusiastisk kollega og har vært en foregangsmann for brobygging og samarbeid på tvers av profesjoner og institusjoner. Han hadde derfor en naturlig nøkkelrolle i utviklingen av MedViz og han var styreformann i MedViz fra 2010-2017. Han hadde i sitt arbeid særlig fokus på radiologisk fagutvikling og forskning innen uroradiologi, som var hans spesialfelt.

Jarle hadde et stort engasjement for undervisning av medisinerstudenter. Han var en pioner i utviklingen av undervisningsmetoder innen sitt egent fagfelt, og var prisbelønnet for dette. I tillegg var han også en utrettelig pådriver for å utvikle samarbeidet mellom sykehuset og universitetet i undervisningen av både studenter og legespesialister. I dette arbeidet utmerket Jarle seg gjennom sin varme og joviale væremåte. Han hadde alltid stort fokus på fag og undervisning – men kunne lett snakke om det meste – ofte om tur og hytteliv på fjellet og familie. Han snakket lett med alle og var en inspirator og et klokt og omsorgsfullt medmenneske som vil bli dypt savnet.

Jarle har også markert seg nasjonalt gjennom verv i Norsk Radiologisk Forening, Norsk Forening for Abdominal Radiologi og i etableringen av Radforsk – Norsk Radiologisk Forenings forskningsinstitutt. Han hadde i tillegg et stort internasjonalt engasjement gjennom Europeiske forskernettverk og aktivt medlemskap i Europeisk Selskap for Urogenital Radiologi.

Det er med stor sorg vi mottok beskjeden om Jarles plutselige bortgang, og han etterlater seg et stort tomrom. Vi minnes Jarle Tor Rørvik i stor takknemlighet. Han var for oss en varm kollega, engasjert og kunnskapsrik fagperson og en god venn. Våre tanker går til hans mange venner og kolleger og særlig til Jarles familie, hans kone Tove og hans tre barn Håvard, Eivind og Synne med familier som har mistet en kjær ektefelle, far, svigerfar og bestefar.

På vegne av kolleger ved Klinisk institutt 1 og det Medisinske fakultet, Universitetet i Bergen,

Kjell-Morten Myhr, Jorunn Skei, Odd Helge Gilja, Leiv Hove, Nils Erik Gilhus og Per Bakke

Meld deg på vårt nyhetsbrev og få oppdateringer rett til din e-post!

Abonner på På Høyden nyhetsbrev feed