Notiser om nye bøker og publikasjoner, samt notiser om personer som har fått priser, utmerkelser, jubileer eller er nyansatt ved UiB kan legges inn her. Vi krever en gyldig e-post-adresse på innsender for å sjekke autensitet, og vi modererer innlegg. 

Jubilant

Kenneth Hugdahl

Professor Kenneth Hugdahl, Institutt for biologisk og medisinsk psykologi, Universitetet i Bergen, fyller 70 år mandag 15. januar. Hugdahl er født og vokst opp i Sverige, med utdanning fra Uppsala universitet. Han har vært professor i psykologi ved Universitetet i Bergen siden 1984. Hans vitenskapelige arbeider omfatter over 500 tidsskriftsartikler som er høyt siterte i internasjonale tidsskrifter. I tillegg har han skrevet flere bøker og bokkapitler Han har bygget opp og ledet et omfattende forskningsmiljø med et klart internasjonalt preg som bla. anvender hjerneavbildnings teknikker for å belyse psykologiske prosesser assosiert med oppmerksomhet og auditive hallusinasjoner, både blant pasienter med schizofreni og i den generelle befolkningen. Han har vært en pioner i bruk av dikotiske lytting metoder for å studere hjerneasymmetri.

Hugdahl har mottatt flere store bevilgninger fra blant annet Norges forskningsråd og Helse Vest, og er tildelt en rekke priser. Han har, blant annet fått Meltzersfondets ærespris og forskningsrådets pris for fremragende forskning, Møbiusprisen. Hugdahl er medlem av både Det Norske Videnskaps-Akademi og den Finska Vetenskaps-Societeten. Han er videre mottaker av to store personlige bevilgninger fra The European Research Council (Advanced Research Grants). Han har veiledet flere ti-talls Ph. d.- studenter og er kjent som en inspirerende foreleser for både psykologistudenter ved UiB og andre. Han har et bredt internasjonalt nettverk og samarbeider med topp forskningsmiljøer i Norge og i resten av verden.

Hvor tar han det fra? Evnen til å se muligheter heller enn problemer, en sjelden energi, en påfallende kreativitet og hans fremragende egenskaper som forskningsleder har nok bidratt til suksessen.

Venner og kolleger ved Det psykologiske fakultet og Institutt for biologisk og medisinsk psykologi ønsker Kenneth gratulerer med dagen.

Meld deg på vårt nyhetsbrev og få oppdateringer rett til din e-post!

Abonner på På Høyden nyhetsbrev feed