Notiser om nye bøker og publikasjoner, samt notiser om personer som har fått priser, utmerkelser, jubileer eller er nyansatt ved UiB kan legges inn her. Vi krever en gyldig e-post-adresse på innsender for å sjekke autensitet, og vi modererer innlegg. 

Minneord

Ulla Qvarnström

En pioner er død

Ulla Qvarnström – professor i Sykepleievitenskap ved universitet i Bergen døde den 2. november i 2017 i en alder av 84 år

Ulla Qvarnström vil bli husket som en engasjert og dyktig fagperson og en god veileder, kollega og venn. Hun har satt spor etter seg som en av de første professorene i sykepleievitenskap i Norge og som den som bygget opp dette faget på det som den gang het Seksjon for sykepleievitenskap på Institutt for samfunnsmedisinske fag.

Da Ulla Qvarnström disputerte i 1978, var hun en av de første sykepleierne med doktorgrad i Sverige. Temaet for hennes doktorgradsarbeid var «Patients’ reactions to impending death. A clinical study». Arbeidet handlet om døden og palliativ sykepleie, et tema som Qvarnström var opptatt av i en årrekke. Da hun begynte sin forskning om døende mennesker på 1970-tallet, var døden tabu både i helsevesenet og ellers i samfunnet. Hun la ned et stort arbeid for å skape mer oppmerksomhet rundt pleie og behandling av døende mennesker og deres familier. Dette arbeidet vakte også stor internasjonal oppmerksomhet. Hun la vekt på at empirisk forskning om sykepleie til døende pasienter var av stor verdi og argumenterte for at man også måtte bygge opp faget sykepleievitenskap på empiri og forskning. Dette var på en tid da få sykepleiere hadde akademisk bakgrunn.

Qvarnström ble ansatt som professor ved Universitetet i Bergen i 1979 og fortsatte i denne stillingen til hun gikk av med pensjon i 1998. Hun fikk fra starten av et klart mandat som bestod i å bygge opp et sykepleievitenskapelig miljø her. Hun startet med en gang arbeidet med planlegging og gjennomføring av akademiske kurs som senere ble til cand.mag.-grad, cand.polit.-grad og dr.polit.-grad for sykepleiere. Det var viktig for henne å kjempe for at sykepleie skulle bli et anerkjent universitetsfag, og hun samarbeidet med de av sine nordiske sykepleierkolleger som hadde erfaring med akademisk arbeid, for å få inspirasjon og nye tanker. Dette samarbeidet resulterte i etableringen av Nordic College of Caring Science, en forskerforening som Qvarnström var initiativtaker til.

Tidligere kolleger og studenter omtaler Ulla Qvarnström som generøs og kunnskapsrik. Hun var en engasjert foreleser og veileder både på grunnfags-, mellomfags- og doktorgradsnivå. Hun hadde den viktige egenskapen at hun fikk studentene til å tro på seg selv. De av oss som ble kjent med henne som person, vil også tenke tilbake på henne som dynamisk og uredd. Når vi vet at tidligere studenter som hadde henne som hovedveileder, nå har stillinger som professorer og førsteamanuenser på ulike universitet og høgskoler i Norge, så forstår vi hvilken betydning hun fortsatt har for sykepleievitenskap. Hun har satt dype spor etter seg både i Norge og internasjonalt.

Vi lyser fred over Ulla Qvarnströms minne

 

Karin Anna Petersen, Professor i sykepleievitenskap ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin

Gerd Karin Natvig, Professor em. i sykepleievitenskap ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin

Bente Moen, Professor i medisin ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin

Meld deg på vårt nyhetsbrev og få oppdateringer rett til din e-post!

Abonner på På Høyden nyhetsbrev feed