Notiser om nye bøker og publikasjoner, samt notiser om personer som har fått priser, utmerkelser, jubileer eller er nyansatt ved UiB kan legges inn her. Vi krever en gyldig e-post-adresse på innsender for å sjekke autensitet, og vi modererer innlegg. 

Pris

Bjørn Egil Vikse

Får pris for nyre-forskning

Professor i medisin, Bjørn Egil Vikse, tildeles Falchs Juniorpris for forskningsbidrag som har direkte konsekvenser for behandling av blant annet barn med lav fødselsvekt.

Gjennom forskningen har han understøttet tidligere forskning om at lav fødselsvekt er en viktig risikofaktor for utvikling av alvorlig nyresvikt. Professoren var også den første som viste at svangerskapsforgiftning er en viktig risikofaktor.

Nå tildeles han Søren Falch og øyenlege Sigurd Falchs juniorpris for forskere under 40 år.

I nominasjonen av Vikse skriver instituttleder Nils Erik Gilhus, og professor Has-Peter Mari og Einar Svarstad, alle ved Klinisk institutt 1, Det medisinsk-odontologiske fakultet, UiB:

  • Vikse har også vist stor evne til å motivere unge forskere inn i viktige epidemiologiske studier og metodeutviklende prosjekter av høy kvalitet. Totalt sett har hans utførte og pågående forskning vist en imponerende bredde og fokus på faglig høy kvalitet med direkte betydning for pasientbehandlingen.

Prisutdelingen skjer som en del av Det medisinsk-odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen, sitt arrangement «Fakultetets dag», 8. juni, i Stort Auditorium, Haukeland Universitetssjukehus.

Fakta: Søren Falch og øyenlege Sigurd Falchs juniorpris for yngre forskere

  • Pristildeling på kr 50 000 i driftsmidler
  • Deles ut hvert år
  • Gis til spesielt dyktige forskere yngre enn 40 år
  • Midler fra Søren Falch og øyenlege Sigurd Falchs fond for medisinsk vitenskap:

- Fond opprettet i 1952 i etter Søren Falchs testamente

- Har siden opprettelsen delt ut ulike priser til anerkjente forskere og leger

  • Juniorprisens form ble fastsatt i 1996, med følgende kriterier:

- Dybde, originalitet og metodisk kompleksitet

- Forskningsfunn som har ført til anvendte resultater

  • Tidligere vinnere inkluderer Halvor Sommerfelt, Vidar Steen, Nina Øyen, Eystein Husebye, Guri Rørtveit, Pål Njølstad, Rebecca Cox Brokstad, Bjørn Tore Gjertsen m.fl.

Fakta: Bjørn Egil Vikse

  • Har doktorgrad i medisin fra Universitetet i Bergen, med spesialisering innen nyremedisin
  • Jobber nå 50 % som professor i medisin ved UiB med Haugesund sykehus som arbeidssted

Meld deg på vårt nyhetsbrev og få oppdateringer rett til din e-post!

Abonner på På Høyden nyhetsbrev feed