Notiser om nye bøker og publikasjoner, samt notiser om personer som har fått priser, utmerkelser, jubileer eller er nyansatt ved UiB kan legges inn her. Vi krever en gyldig e-post-adresse på innsender for å sjekke autensitet, og vi modererer innlegg. 

Minneord

Kjell Raaheim

Professor dr.philos. Kjell Raaheim døde 23. april 86 år gammel. Kjell var utdannet psykolog fra Universitetet i Oslo og kom etter endt utdannelse til Universitetet i Bergen. Han var den første psykologen ved det unge universitetet og hadde de første årene sin arbeidsplass ved Filosofisk Institutt. Han var grunnleggeren av fagpsykologien ved Universitetet i Bergen, og hadde de første årene et nært samarbeid med filosofiprofessor Knut Erik Tranøy. Etter et kort mellomspill som leder av Arbeidspsykologisk Institutt i Bergen kom han tilbake til Universitetet i Bergen, først som dosent, og fra 1969 som professor i kognitiv psykologi. Her fikk han ansvar for å bygge opp kognitiv psykologi ved det nye profesjonsstudiet i psykologi ledet av professor Bjørn Christiansen. Kjell Raaheim skapte et stimulerende og produktivt fagmiljø som etter hvert leverte betydelige bidrag til forskning og undervisning, både i kognitiv psykologi, og for det psykologiske fagområdet generelt. Tallrike er de studentene som kjenner Kjell gjennom innføringsbøkene i psykologi som han skrev sammen med kolleger, og gjennom inspirerende forelesninger. Vi som arbeidet sammen med Kjell ble fra starten tatt med på og stimulert til å bidra på internasjonale møter og kongresser. Kjell var blant annet honorary visiting professor ved University of East London.

Kjell markerte seg tidlig med en sterk stemme, og etter hvert med en betydelig forskningsmessig innsats, når det gjaldt studentenes arbeidsforhold og økt studiekvalitet. Dette arbeid hadde basis i egen forskning og teori om menneskets problemløsende evne og intelligens, et felt hvor han tidlig hadde høstet internasjonal anerkjennelse og respekt. Som ledd i arbeidet på det universitetspedagogiske feltet bidro blant annet Kjell til at det ved Det psykologiske fakultet ble opprettet et eget fagområde i universitetspedagogikk. Studentene var aldri i tvil om at de hadde en god støttespiller i professor Kjell Raaheim! Dette er et engasjement som er videreført av medarbeiderne ved universitetspedagogikken. Som anerkjennelse for sin innsats for å bedre studentenes faglige vilkår og for sin omfattende forskning på studenters læring mottok Kjell i 2002 Kristian Ottosen prisen. 

Kjell Raaheim minnes i takknemlighet for sitt store engasjement for faget og for sin raushet overfor oss som arbeidet sammen med ham. Vi er mange, fra ulike fagområder, som har nytt godt av hans vidsyn og store menneskekunnskap.

På vegne av kolleger og venner,

Tore Helstrup

Meld deg på vårt nyhetsbrev og få oppdateringer rett til din e-post!

Abonner på På Høyden nyhetsbrev feed