Notiser om nye bøker og publikasjoner, samt notiser om personer som har fått priser, utmerkelser, jubileer eller er nyansatt ved UiB kan legges inn her. Vi krever en gyldig e-post-adresse på innsender for å sjekke autensitet, og vi modererer innlegg. 

Jubilant

Helge Vidar Holm

Professor Helge Vidar Holm – 70 år

Når professor Helge Vidar Holm nå er blitt 70 år og blir pensjonist, mister franskfaget ved Universitetet i Bergen en bærebjelke. Her har han hatt sitt virke siden 1990, kun avbrutt av et toårig opphold ved Høgskolen i Stavanger og siden som undervisningsleder ved Det norsk-franske senter ved Universitetet i Caen.

Holm forsvarte i 1995 avhandlingen Scribo ergo sum: le narrateur-écrivain autodiégétique sartrien for dr.art.-graden ved UiB. Avhandlingen konsentrerer seg om Jean-Paul Sartres nyskapende behandling av sentrale språkfilosofiske problemer, særlig i romanen Kvalmen og selvbiografien Ordene. I 1997 ble han fast ansatt som førsteamanuensis i fransk litteratur og kulturkunnskap ved daværende Romansk institutt og fikk professoropprykk i 2008 ved Institutt for fremmedspråk.

I sin forskning har Holm fokusert på narratologi og romananalyser, særlig knyttet til Bakhtins begreper dialogisme, kronotopi og polyfoni. Han har videreutviklet sin ekspertise i fransk litterær eksistensialisme, har utvidet sitt forskningsfelt til å omfatte afrikansk litteratur (Kourouma) og har dessuten arbeidet inngående med Flaubert. Blant hans publikasjoner kan nevnes monografien Mœurs de Province: Essai d’analyse bakhtinienne de Madame Bovary (Peter Lang, 2011) som fikk en meget positiv mottakelse, og som viser betydningen av romanens ofte neglisjerte undertittel for Flauberts språklige samtidskritikk.

Holm har sin hovedkompetanse i fransk litteratur, men har også arbeidet med emner fra fransk historie og politikk. Med bakgrunn som litteraturkritiker i BT har han bidratt aktivt og engasjert til å utbre kjennskap til fransk kultur- og samfunnsliv.

Holms spesielle innsats for fransk er blitt hedret med ordenen Palmes Académiques. Men han er også en sjeldent utadvendt akademiker og verdensborger som gjerne overskrider gitte faggrenser, enten det er som aktivt medlem i forskergruppen ”Europas grenser”, i samarbeidsprosjekt med Universitetet i Yaoundé, Kamerun eller med Universitetet i Quebec i Montreal, Canada. Ved franskseksjonen kjenner vi ham som en raus, klok og entusiastisk forsker og formidler som ikke er redd for en debatt og neppe lar seg begrense av emeritus-tittelen.

For franskseksjonen ved UiB
Kjersti Fløttum og Margery Vibe Skagen

Meld deg på vårt nyhetsbrev og få oppdateringer rett til din e-post!

Abonner på På Høyden nyhetsbrev feed