Notiser om nye bøker og publikasjoner, samt notiser om personer som har fått priser, utmerkelser, jubileer eller er nyansatt ved UiB kan legges inn her. Vi krever en gyldig e-post-adresse på innsender for å sjekke autensitet, og vi modererer innlegg. 

Pris

Ole Hjortland

Ole Hjortland er tildelt Meltzers pris for yngre forskere for 2017.

Han er førsteamanuensis ved Institutt for filosofi  og førstesemesterstudier, med sin doktorgrad fra University of St. Andrews i 2009. Før han kom til Bergen var han Assistant professor ved Ludwig Maximiliam Universität i München.  Filosofimiljøene ved begge disse universiteter er blant de beste i verden.

Hjortlands hovedforskningsområder er formell logikk, logikkens filosofi og kunnskapsteori. Hans arbeid forener bruk av logiske metoder (som bevisteori, modellteori og sannsynlighetsteori) og filosofiske teorier omkring resonnering, rasjonalitet, kunnskap og normativitet. I 2016 bevilget NFR midler til Hjortland for å lede forskningsprosjektet Anti-exceptionalism about logic, som er et fire års prosjekt med et budsjett på 7 millioner kroner. Kjernen i dette prosjektet er en dristig hypotese om at logiske teorier kan velges gjennom den samme vitenskapelige metoden som teorier i andre vitenskaper. Dette bryter med det tradisjonelle synet på logikk som vesensforskjellig fra de empiriske vitenskaper. Hjortland vil vise hvordan teorier i logikk og filosofi kan evidensbaseres, og vurderes etter kriterier som enkelhet, systematiskhet, uttrykkskraft, og interaksjon med andre disipliner.  Prosjektet er tverrfaglig og involverer samarbeid med andre disipliner som psykologi, matematikk og fysikk.

Det som utmerker Hjortlands forskning er bruk av både formelle og tverrfaglige metoder for å teste abstrakte hypoteser og utfordre rådende teorier. Han har en unik egenskap til å identifisere de sentrale aspektene i komplekse teorier. Hans forskning er med på å bryte ned de tradisjonelle barrierer mellom disipliner. Flere av hans artikler er publisert i filosofiske tidsskrifter som er blant de beste i verden, som Analysis, Australasian Journal of Philosophy og Philosophical Studies.

Ved bruk av kunnskap fra psykologisk forskning og bruk av logiske metoder forsøker Hjortland å identifisere fallgruver i vår naturlige resonnering og hvordan man kan unngå dem. Dette gir hans vitenskapelige arbeid også betydning for debatter utenfor akademia.

Hjortland er en ettertraktet foreleser og foredragsholder. I løpet av de siste årene har han holdt foredrag på universiteter som University of Aberdeen, Universitetet i Buenos Aires, Oxford University, Universitetet i Praha, Universite Paris I, Trinity College Dublin, og Universität Salzburg.

Meld deg på vårt nyhetsbrev og få oppdateringer rett til din e-post!

Abonner på På Høyden nyhetsbrev feed