Notiser om nye bøker og publikasjoner, samt notiser om personer som har fått priser, utmerkelser, jubileer eller er nyansatt ved UiB kan legges inn her. Vi krever en gyldig e-post-adresse på innsender for å sjekke autensitet, og vi modererer innlegg. 

Minneord

Jacqueline Andreè Naze Tjøtta

Det var med stor sorg vi mottok meldingen om at professor Jacqueline Andreè Naze Tjøtta sovnet inn 9. mars.
 
Jacqueline ble født i 1935 i Montpellier i Frankrike og hadde sin dr.grad fra Sorbonne i 1961.
 
I 1966 ble hun den første kvinnelige professoren ved Matematisk institutt, Universitet i Bergen, og hun var også den første kvinnelige professoren  i matematisk fag i Norge.
 
Fagfeltet var anvendt matematikk og etter hvert ble hovedaktiviteten innen ikkelineær akustikk.
 
Sammen med sin mann, Sigve, bygde hun opp en internasjonalt ledende forskningsgruppe i akustikk ved Universitetet i Bergen. Jacqueline og Sigve har gitt vesentlige bidrag til forståelsen av parametriske akustiske antenner, og arbeidet ledet fram til numeriske modeller for ikkelineær akustikk.
 
Det ble utviklet nært samarbeid med eksperimentell akustikk, instituttsektoren og næringslivet. Aktiviteten i akustikk var meget synlig og tiltrakk seg mange studenter som etter hvert fikk
mastergrader og doktorgrader.
 
Matematikk var veldig mannsdominert da Jacqueline kom til Bergen, og hun har betydd spesielt mye for rekruttering av jenter til matematikk.
 
Hun hadde stort faglig engasjement samtidig som hun viste stor interesse for kollegaer og studenter og inviterte oss gjerne inn i sosiale sammenhenger. Hun viste gjennom sitt virke at det var mulig å kombinere et engasjerende forskningsarbeid med familieliv.
 
Det er nå mange år siden Jacqueline avsluttet sitt aktive forskerliv, men vi er mange som husker hennes glimrende forelesninger og gode samtaler med henne.
 
Vi kjente at du satte pris på oss, og vi satte stor pris på deg. Vi takker deg for alt du gjorde for oss og for det du var for oss.
 
Studenter, venner og kollegaer ved Universitet i Bergen

Meld deg på vårt nyhetsbrev og få oppdateringer rett til din e-post!

Abonner på På Høyden nyhetsbrev feed