Notiser om nye bøker og publikasjoner, samt notiser om personer som har fått priser, utmerkelser, jubileer eller er nyansatt ved UiB kan legges inn her. Vi krever en gyldig e-post-adresse på innsender for å sjekke autensitet, og vi modererer innlegg. 

Pris

Else Øyen

Den norske sosiologforeningens hederspris for 2017 går til Else Øyen.

Norsk sosiologforenings hederspris skal gå til personer som på en fortjenestefull måte har preget norsk sosiologi eller til norske sosiologer som har markert seg internasjonalt. Hederspriskomiteen er oppnevnt av arbeidsutvalget i Norsk sosiologforening. Prisen ble innstiftet i 1996.

Else Øyen (f. 1934) er mag.art og dr. philos i sosiologi fra henholdsvis UiO og UiB, med støttefag i kriminologi og psykologi.

Hun har særlig vært sentral innen internasjonal fattigdomsforskning, og har blant veldig mye annet vært leder for Senter for internasjonal fattigdomsforskning, Universitetet i Bergen (2001-2003) og leder for Senter for helse- og sosialpolitiske studier, Universitetet i Bergen (1990-2001).

I juryens begrunnelse for tildelingen står det blant annet: 

Prisvinneren for 2017 brenner for sosiologien og sosiologiens betydning(…)Årets prismottaker har samtidig alltid søkt ut av trange disiplinære rammer og oppsøkt – og vært med på å skape – flerfaglig samarbeid og arenaer. Dette fremgår av den rikholdige publikasjonslisten hennes, der en rekke av bøkene og spesialnumrene hun har redigert og bidratt til har en bred samfunnsvitenskapelig orientering, og bidragsytere fra andre samfunnsfag, filosofi, historie og juss. Fra sin base ved Universitetet i Bergen har hun vært med på å utvikle trygde-, velferds- og fattigdomsforskningen også utover sosiologien, på 1980-og 1990-tallet som leder av Institutt for helse- og sosialpolitiske studier, senere Senter for helse- og sosialpolitiske studier; på 2000-tallet som leder av Senter for internasjonal fattigdomsforskning og CROP (Comparative Research Programme on Poverty) under International Social Science Council (ISSC), Det internasjonale råd for samfunnsvitenskapene. I en periode var hun også president i ISSC

 

Kilde: sosiologen.no

 

 

 

Meld deg på vårt nyhetsbrev og få oppdateringer rett til din e-post!

Abonner på På Høyden nyhetsbrev feed