Notiser om nye bøker og publikasjoner, samt notiser om personer som har fått priser, utmerkelser, jubileer eller er nyansatt ved UiB kan legges inn her. Vi krever en gyldig e-post-adresse på innsender for å sjekke autensitet, og vi modererer innlegg. 

Kjell Bernstrøm

Økonomidirektør Kjell Bernstrøm fyller 60 år 23. november 2011.

Bernstrøm tiltrådte som Personal- og økonomidirektør ved UiB i 1997. Han har lang arbeidserfaring fra bla Norges Bank og banksektoren. I 2008 ble økonomiavdelingen skilt ut og fra den tid har han vært økonomidirektør. I tiden han har jobbet ved UiB har han vært delaktig i en rekke viktige prosesser både internt ved UiB og i sektoren for øvrig. Økonomifunksjonen ved UiB har blitt betydelig modernisert i denne perioden. Hans lange erfaring har også bidratt til at han er blitt valgt som representant i flere nasjonale grupper bla i regi av UHR, og han har også inntil nylig vært styreleder i BOT. Som fast stedfortreder for universitetsdirektøren er han en viktig bidragsyter også på andre områder ved UiB.

Bernstrøm er gjennom sin brede og lange erfaring en respektert fagperson. Han er godt likt og er kjent for å være en humørfylt person som det er kjekt å samarbeide med.

Kollegaer ønsker Kjell Bernstrøm til lykke med dagen!