Notiser om nye bøker og publikasjoner, samt notiser om personer som har fått priser, utmerkelser, jubileer eller er nyansatt ved UiB kan legges inn her. Vi krever en gyldig e-post-adresse på innsender for å sjekke autensitet, og vi modererer innlegg. 

– Ein skal lytte til folk. Alltid. Ingen skal føle at dei blir trakka på, seier nytilsett direktør Sebastian H. Mernild.

«Er det håp?» var spørsmålet fleire oljerelaterte bedrifter fekk under Karrieredagane. Samfunnsøkonom Hilde Farestvedt har akkurat mista jobben, og ser etter nye moglegheiter.

Visepolitimester John Reidar Nilsen (50) i Vest politidistrikt skal ta doktorgraden ved Det juridiske fakultet.

– Min siste doktorgradsstudent disputerte like før jul. No skal eg neppe vere hovudrettleiar for fleire, seier Jakob J. Stamnes.

Universitet i Bergen og Helse Bergen må ut med meir enn 3 millionar kroner etter å ha tapt fullstendig mot Amund Gulsvik i retten. I tillegg har dei tapt eigarskap til kring 8,7 millionar kroner dei meinte var deira.

Stein Sandven trekk seg brått frå stillinga som direktør for Nansensenteret. Styret har starta jobben med å finne ein erstattar.

Det var verken sjefen eller dei underordna som var strengast då universitetsdirektør Kjell Bernstrøm blei evaluert.

Leiarevaluering er ingen spøk: Den førre universitetsdirektøren, Kari Tove Elvbakken, gjekk av då det kom fram at ho skulle gjennom ei 360-graders evaluering. No har den nye direktøren, Kjell Bernstrøm, vore gjennom det same, og vurderinga gjort av AFF er klar.

Innkjøpsavdelinga ved UiB fekk pris av Difi for kjøpet av undervassfarkosten Ægir 6000.

Etter at forskningsmidler i et tiår hadde vært bokført som tilhørende forskerne i Innovest, besluttet UiB og Helse Bergen i 2013 å overføre dem til seg selv.

Amund Gulsviks advokat, Håkon Brækhus, stilte i Oslo tingrett grunnleggende spørsmål ved pengeoverføringene mellom forskerne, Innovest AS og eierne av selskapet; Helse Bergen og Universitetet i Bergen.

Den gullkantede forskningsavtalen med GlaxoSmith-Kline ble behørig omtalt i På Høyden. Alt har skjedd i åpenhet, sier Gulsviks advokat.

Gulsvik ville ta med seg millioner av kroner over i en egen stiftelse, og hindre arbeidsgiverne tilgang til pengene, mener advokat Erik Myhr Nilsen.