Det norske universitetssenteret i St. Petersburg: Toppsaker