Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet: Toppsaker