På Høyden mottar debattinnlegg på 3000 ord.
Debattinnlegg må signeres med fullt navn.

Siste leserkommentarer

De som har gjort det til en prestisjesak å undertrykke faglig frihet med sikte på å manipulere vitnemål, vet at de i realiteten er hevet over loven, skriver Einar Belsom ved HiOA.

Etter 25 år har jeg mistet troen på universitetsdemokratiet vårt, skriver Jill Walker Rettberg.

Et samlet IKT-faglig miljø ved Universitetet i Bergen vil tjene studentene, universitetet, byen og regionen bedre enn de to disiplinene informasjonsvitenskap (IV) og informatikk (II) kan gjøre hver for seg.

Universitetet i Oslo og Universitetet i Bergen er forberedt på at stortingsmeldingen om humaniora vil komme med et oppdrag, skriver rektorene og dekanene ved de humanistiske fakultetene ved de to universitetene.

I dette innlegget svarer styreleder og faglig leder i Holbergprisen på kritikken mot at ingen forskere med minoritetsbakgrunn er blitt tildelt prisen så langt.

Etter denne fremragende leksjonen i tverrfaglig samarbeid velger jeg nå å avslutte debatten og vende tilbake til min egen disiplin oseanografi, som åpenbart ikke har tilført relevant kompetanse i denne sammenhengen.

Det er ikke tilstrekkelig å bare se på de etiske, estetiske, kulturelle og sosiale aspektene ved IKT. Vi må også ta for oss eksistensielle aspekter ved IKT, skriver Frode Guribye i dette debattinnlegget.

Holbergprisen har som sitt uttalte mål å anerkjenne ”særlig betydningsfull forskning innenfor humaniora, samfunnsvitenskap, juss eller teologi” – og siden 2004 så har 14 av 14 utdelte priser gått til hvite, vestlige forskere, skriver Alf Gunvald Nilsen i dette innlegget.

Digitalisering påvirker samfunnsutviklingen. For å møte utfordringene og utnytte mulighetene må vi ivareta en samfunnsvitenskapelig dimensjon i forskning og utdanning på IKT-feltet ved Universitetet i Bergen.

Dersom det bare handler om å finne den best skikkede rektorkandidaten, finnes det bedre rekrutteringsmetoder enn valg. Men valg kan ha andre fortrinn, mener statssekretær Bjørn Haugstad.

Sjefredaktør Stéphane Charbonnier i Charlie Hebdo sa på et tidspunkt at “jeg vil heller dø stående enn å leve på knærne”. Det er store ord. I går ble han som uttalte dem skutt ned og drept i sin redaksjon sammen med 11 andre, de fleste redaksjonelle medarbeidere.

Tett opp til julaften kunne riksnyhetene berette at Trond Mohn hadde gitt UiB én milliard kroner til forskning.

Professor Tanja Barth lever i den villfarelsen at påvisning av menneskeskapte endringer kun er basert på modeller. Dette er tilbakevist, uten at Tanja Barth har fått det med seg.

Ingen har tatt opp til diskusjon i hvilken grad man støtter hypotesen om at menneskeskapte økning av CO2 har ført til en global oppvarming.

På Høyden hadde like før helgen et oppslag om prosessene rundt ansettelse av direktør for forskningsadministrativ avdeling.

Hvordan skal vi organisere forskerutdanningen for å frembringe de beste forskerne for fremtiden?

Innlegget hvor jeg legger frem mine motforestillinger mot å legge begrensinger på UiBs oljeforskning ut fra klimahensyn har fått et tilsvar fra Eystein Jansen ved Bjerknessentert. Hans posisjon synes å være at “the science is settled” og han kritiserer meg for villfarelse i når jeg ikke er enig.

I dag kom eg i forelesingslokalet mitt 15 minutt før forelesinga og oppdaga at lerretet til framvising av lysark-presentasjonar var falt ned og at det ikkje let seg gjere å få vist lysarka mine. Det vil sei, eg kunne vise dei på ei mørkegrøn tavle. Dette var ikkje aktuelt for meg. Så det vart litt kaos med å finne eit alternativt lokale, og forelesinga vart rodd i hamn, med ein lett stressa og frustrert forelesar.

Tanja Barth svarer 31.1 på min kritikk av hennes første innlegg, der hun argumenterer for at det er for stor tvil om menneskeskapte klimaendringer til at man kan tillegge dette vekt i en vurdering av etiske og politiske veivalg.

I etterkant av Statoils tildeling av 55 millioner kroner til petroleumsforskning ved UiB, er det fra klimaforskerhold reist spørsmål om slik forskning er forenlig med det etiske grunnlaget som UiB bygger på.