Tar GDPR knekken på videoopptak av forelesninger?

Publisert:2. oktober 2018Oppdatert:2. oktober 2018, 11:26
Hva skjer dersom et av menneskene i en forelesningssal motsetter seg å komme med på et opptak av forelesningen? Foto: Magnus Vabø

Med den nye personopplysnignsloven er det en risikosport å ta videoopptak av forelesningene.

Den nye personopplysningsloven (GDPR) trådte i kraft 20. juli i år.  Det overordnede målet med reglene er å gi vanlige folk bedre kontroll over personopplysninger. Ved overtredelse av regelverket kan en risikere store bøter. Dette er altså noe vi må ta alvorlig. Universitetet i Sørøst-Norge (USN) har laget en god video om problemstillingen.

Ved Høgskolen i Molde har vi tatt videoopptak av forelesninger i mange år. Selv om kameraet er rettet mot tavle og foreleser kan vi risikere at studentene kommer med på videoen.  Gode forelesere vil jo involvere studentene, ta de fram på tavlen, gå rundt i auditoriet og snakke med enkeltstudenter. Er video og mikrofon på kan dette bli problematisk.

Men vi kan også risikere at studentene helt uforvarende kommer med på videoen. Mange av våre auditorier i Molde er utformet med dør på tavleveggen. Studenter som kommer inn etter at opptaket er i gang vil da ha problemer med å unngå å komme i bildet. Eller hva om foreleser skulle glemme å stoppe opptaket i pausen?

En løsning er å kreve at studentene gir sitt samtykke til opptak. Vi kan gjøre dette når de registrerer seg som studenter. Dersom de ikke gir samtykke kan vi pålegge dem et ansvar om å unngå å komme med på videoen, for eksempel om å sette seg bakerst i auditoriet. Men da kan ikke foreleser be dem komme frem til tavlen, heller ikke stille dem spørsmål om mikrofonen er på. Det kan bli vanskelig. I tillegg, som sagt over, kan studenten helt uforvarende komme med på videoen.

Selv om alle studenter har gitt tillatelse har de mulighet til å trekke denne tilbake. Det er ikke helt teoretisk. Det kan oppstå situasjonen der studenten har blamert seg, og trekker sin opptakstillatelse.  Derfor må faglærer ha kontroll over lagringen av videoer, slik at disse kan fjernes i ettertid.

Nå kan videoer redigeres. Men om vi, for sikkerhets skyld, skal luke bort alle studenter som uforvarende kommer med på en video, og også de som har trukket tilbake tillatelse, vil det bli et omfattende arbeide.  Mer alvorlig er at det kan få påvirkning av hvordan vi gir undervisningen. For videoopptaket blir det enklest om studentene ikke blir involvert.

Jeg har tidligere tatt opptak av alle mine forelesninger. Studentene ønsker dette. Mine erfaringer er imidlertid blandet. Mest alvorlig er det at vi får færre til å komme på forelesning. Det er uheldig, vår fremtid som norske undervisningsinstitusjoner er å undervise studentene på campus. Om fremtiden var online er jeg redd for at det blir vanskelig å konkurrere med de kjente universitetene i utlandet. Heldigvis ser det ikke ut til at online undervisning blir mer enn et unntak. Det å være student inneholder langt mer enn det å ta kurs på nett. Men om fremtiden er å undervise på campus og involvere studentene enda sterkere i undervisningen, vil videoopptaket bli et problem.

En enkel løsning er å droppe opptaket av forelesninger. Som et alternativ kan de forelesere som ønsker det lage en enkel screencast, der de legger lyd på Powerpointen. Dette kan gjøres enkelt rett i verktøyet, som understøtter dette på en fleksibel måte. For eksempel er lyden koblet til hver slide. Om en skulle redigere om og flytte slides, går dette bra. Andre løsninger kan være å lage en egen videopresentasjon av materialet. Ulempen er at dette vil kreve noe mer arbeid enn i dag. Men kanskje vi kan ”fakturere” arbeidet med screencasten som forberedelse til forelesning.

Uansett, med GDPR blir det en risikosport å ta opptak av forelesningene. Så det enkleste er nok å la være.

Meld deg på vårt nyhetsbrev og få oppdateringer rett til din e-post!

Abonner på På Høyden nyhetsbrev feed