Vi kvalitetssikrer prosesser for ansettelse

Publisert:25. juni 2018Oppdatert:25. juni 2018, 12:13
HR-direktør Sonja Dyrkorn svarer Pål Farsund, som har oppfordret UiB til å følge kvalifikasjonsprinsippet når de ansetter medarbeidere. Da han søkte en stilling i Rek Vest var det ikke dokumentert at det lovfestede prinsippet ble fulgt, noe UiB har fått refs av Sivilombudsmannen for. Foto: Hilde Kristin Strand

Kandidater skal vurderes i forhold til hverandre, bekrefter HR-direktør Sonja Dyrkorn.

I På Høyden sin sak den 18. juni står det at kontorsjef Stephansen nekter for at hun sendte klagen til Farsund videre til hans leder. Feilsendingen er innrømmet og beklaget skriftlig i brev til Farsund av 11.01.18.

Når det gjelder manglende sammenligning av søkere som omtales i saken og i debattinnlegget til Farsund, viser HR-avdelingen til hvordan dette er beskrevet i Lederhåndboken.  “Etter en beskrivelse av hver enkelt kandidat skal det skrives en oppsummering (rangering og sammenfattende vurdering) der kandidatene vurderes i forhold til hverandre.” Det samme er gjengitt i innstillingsmalen.

Sivilombudsmannens gjennomgang av den omtalte saken viser likevel at det i enkeltsaker kan skje saksbehandlingsfeil. Derfor ønsker HR-avdelingen å styrke opplæringen av ansatte som involveres i ansettelsessaker. Det medisinske fakultet har gått igjennom sivilombudsmannens tilbakemeldinger til den aktuelle rekrutteringsprosess og har allerede implementert tiltak for å sikre at dette ikke skjer igjen hos dem.

Meld deg på vårt nyhetsbrev og få oppdateringer rett til din e-post!

Abonner på På Høyden nyhetsbrev feed