På Høyden mottar debattinnlegg på 3000 ord.
Debattinnlegg må signeres med fullt navn.

Siste leserkommentarer

Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning, som ble behandlet i Stortinget tirsdag, sikrer en offensiv satsing på forskning, utdanning og innovasjon. Det trenger vi for å greie å skape et bærekraftig velferdssamfunn, et tryggere Norge og grønnere næringsliv.

Jeg kommer ikke lenger til å bidra til ny forskning motivert og finansiert med mål om å finne flere petroleumsressurser, skriver professor William Helland-Hansen.

Det var først då Langeland blei ein omdømerisiko for Universitetet i Stavanger at begeret rann over. Akademia sviktar når det gjeld å ta tak i arbeidsmiljøproblema sine.

For å vere tydeleg: Det er eit mål i seg sjølv å ha lågt klimaavtrykk.

For å vera trygg i språket ditt, må du sjå det i bruk gjennom heile livet.

Legg karbonavgift og tak på reisevirksomheten, foreslår Gunnar Kvåle.

UH-sektoren må oppfylle den språklige kontrakten med studentene og samfunnet.

Framgang i forsking og utdanning byggjer på fri, kritisk debatt. Difor treng vi òg meir journalistikk på området.

Nye, felles inntakskrav for mastergrad senker standarden, meiner Steinar Vagstad.

«Uaktuelt og irrelevant å ta opp menneskerettar», er overskriften i en artikkel i På Høyden.

Sjefredaktør Stéphane Charbonnier i Charlie Hebdo sa på et tidspunkt at “jeg vil heller dø stående enn å leve på knærne”. Det er store ord. I går ble han som uttalte dem skutt ned og drept i sin redaksjon sammen med 11 andre, de fleste redaksjonelle medarbeidere.

Ståle Pallesen trekker seg fra instituttlederstilling, og kritiserer fakultetsledelsen. 

Vi merker oss at dere 4. september har forsøkt å skrive en forsvarstale i BT. Her følger sensur av de punktene dere tar opp, med begrunnelse.

«Så, du trur du kan forske? Klart det, her er ein clean desk til deg!» Kven treng kontor når ein har skjerma aktivitetsbasert arbeidsplass? 

DEBATT: Jostein Gripsrud bør umiddelbart og offisielt trekke sine ugrunnede beskyldninger tilbake, skriver Terje Tvedt.

Jan Martin Nordbotten ønskjer å ha full kontroll på korleis han sjølv blir framstilt. Det kan han ikkje få.

Er det riktig at arbeidsgiver sin avis legger ut lenker til ansattes bryllupsplanlegging, publiserer ansattes private bilder, og gir en negativ og tendensiøs fremstillinger av ansattes arbeid?

Hva slags demokratisk forbilde tror rektor Olsen at han er når han med sine maktmidler prøver å kneble nyhetsutveksling, kritisk informasjon og – dermed – opposisjon, spør tidligere BT-redaktør Jan H. Landro.

Jeg er sosiolog og var tilknyttet sosiologisk institutt ved UiB da jeg var Ph.D.-kandidat. Nå er jeg bekymret for en ansettelsesprosess ved instituttet. 

 

Tirsdag 5. desember legger Det humanistiske fakultet (HF) frem sin nye bemanningsplan. Her fremmer de forslag om å kutte 1 av 3 stillinger på teatervitenskap. Dette må ikke skje.

Annet universitetsnytt

Panorama
Nylig ble resultatene fra Studiebarometeret 2018 presentert. Selve rapporten finnes her. Hvor mye interessant slike undersøkelser sier om kvaliteten...
Panorama
Lederne på Inspirasjonsdagen som Molde Næringsforum og høgskolen arrangerte i går, mener at kvinner bør ta sjansen hvis en lederjobb byr seg. Og de...
Panorama
Dugnaden lever i beste velgåande i norsk idrett, og på Facebook. I dei seinare åra har i alle fall feeden min formelig flytt over av foreldre som på...
Panorama
Good planning, communication at all levels in addition to regulations and active involvement of group leaders was the key to success for the 2019...
Panorama
We met four of the new Erasmus students on Molde campus. By MAXENCE GUERITOT (TEXT & PHOTO) Several new international students decided...
Panorama
Bare 40 prosent av HiMolde-studentene besvarte Studiebarometeret i 2018. Året før svarte 58 prosent av studentene. – Det er få...