Studentene ønsker et samlet IKT-miljø

Publisert:16. februar 2018Oppdatert:16. februar 2018, 12:14
Fagutvalgslederne Kristian Rosland (til venstre) og Sindre Moldeklev ønsker begge en samling av IKT-miljøene på Infomedia og informatikk. Høyteknologisenteret er det mest sannsynlige stedet de kan samles, tror studentlederne. Foto: Privat

Fagutvalgslederne på informatikk og informasjonsvitenskap går for en sammenslåing av fagene.

I snart to år har det pågått en debatt rundt det å skape et samlet IKT-miljø for informasjonsvitenskap og informatikk på UiB. Debatten har vært lite farget av studenter, og nå vil vi som ledere i fagutvalgene ved de respektive instituttene fremme vårt synspunkt. Vi er begge overbevist om at en sammenslåing vil være det beste for fagmiljøet og studentene.

De ansatte ved begge institusjonene har gitt sin klare mening; de ønsker sammenslåing! I et opprop signert av samtlige vitenskapelig ansatte på informasjonsvitenskap kommer det tydelig frem at en sammenslåing vil være det beste for faget som disiplin. Det vil gi en bedre utnyttelse av IKT-ressursene, da det ikke lenger vil være nødvendig med dupliserte fag på instituttene. Det vil også gjøre instituttet mer attraktivt ved nyansettelser, som igjen betyr bedre undervisere. Kanskje viktigst av alt, det vil gi et bredere studietilbud for studentene.

For hva er det egentlig rimelig å forvente av en ny student hos oss? Fagfeltet vårt spenner over et stort landskap, og det er få som har nok kunnskap til å kunne orientere seg før de har begynt på studiet. En sammenslåing vil resultere i bredere og mer moderne studieprogrammer. Man kan tenke seg programmer som tillater spesialisering mot mer samfunnsorienterte eller mer teknologisk orienterte tema. Dette vil gi studentene bedre muligheter til å forfølge egen interesse etterhvert som forståelsen for faget øker. Et slikt tilbud finnes for eksempel i Oslo, men organiseringen av IKT-miljøet på UiB i dag tillater ikke dette.

Etter vår mening er ikke dagens studietilbud komplett ved noen av instituttene. Med dagens ordning kan man på informatikk risikere å fullføre en mastergrad uten å ha skrevet en eneste linje Javascript, et av verdens mest brukte programmeringsspråk. På informasjonsvitenskap kan man gå glipp av viktig teoretisk bakgrunn om den underliggende teknologien. For store deler av de jobbene studentene søker, er en slik tverrfaglig kunnskap ønsket og forventet av bransjen. Et samlet miljø vil stå sterkere til å tilpasse seg den teknologiske utviklingen, og gjøre oss studenter mer konkurransedyktige i arbeidsmarkedet.

Det sies at et universitets viktigste oppgave er å produsere dyktige studenter til samfunnet. Hvorfor er IKT-miljøet på UiB splittet på denne ugunstige og undervisningshemmende måten, når det åpenbart ikke kommer verken studenter eller ansatte til gode? For å heve studiekvaliteten til det nivået den bør ligge på, er det etter vår mening nødvendig med en sammenslåing.

Meld deg på vårt nyhetsbrev og få oppdateringer rett til din e-post!

Abonner på På Høyden nyhetsbrev feed