Vi ønsker å sikre god kjønnsbalanse i forskning

Publisert:18. januar 2018Oppdatert:18. januar 2018, 09:44
Forskningsrådet praktiserer moderat kjønnskvotering ved tildelinger innenfor naturvitenskap og teknologi, skriver Anders Hanneborg. Foto: Colourbox

Det er et forskningspolitisk mål å sikre bedre kjønnsbalanse blant prosjektledere i forskningsprosjekter.

Dette er ikke minst en utfordring innenfor naturvitenskap og teknologi. Forskningsrådet opererer derfor med moderat kjønnskvotering for å få fram flere kvinnelige prosjektledere.

Kvinnelig prosjektleder skal prioriteres blant prosjekter med tilnærmet lik faglig kvalitet. Våre tall viser at innvilgelsesprosenten normalt er noe høyere for kvinnelige søkere når vi ser alle søknader til Forskningsrådet under ett. Det indikerer at våre tiltak virker.

Det er variasjoner i innvilgelsesprosenten for kvinnelige og mannlige søkere fra år til år, fra utlysning til utlysning og fra søknadstype til søknadstype innenfor hver utlysning. Vi har registrert at for utlysningen Fri prosjektstøtte, søknadstypen forskerprosjekt innenfor fagområdet matematikk, naturvitenskap og teknologi, var det en vesentlig høyere innvilgelsesprosent for kvinner enn for menn i 2017, slik Magnus Svärd peker på i På Høyden.

I denne undergruppen snakker vi om totalt 15 innvilgete prosjekter. Med så få prosjekter blir det fort store og tilfeldige prosentvise variasjoner i innvilgelse mellom kjønnene. Men samlet kan det synes som våre tiltak for moderat kjønnskvotering innen de enkelte paneler i sum har gitt for store effekter. Vi vil ha ekstra oppmerksomhet på området i søknadsbehandlingen for den kommende utlysningen i 2018.

Meld deg på vårt nyhetsbrev og få oppdateringer rett til din e-post!

Abonner på På Høyden nyhetsbrev feed