Organisering og ressurssløsing innen IKT-forskning og utdanning

Publisert:8. januar 2018Oppdatert:9. januar 2018, 09:03
Professor Fredrik Manne er kritisk til at to fagmiljøer jobber med nesten det samme - og at de ikke får slå seg sammen. Arkivfoto: Magnus Vabø

NHO har tatt til orde for at programmering bør bli obligatorisk for elever i grunnskolen. Dersom UiB skal være i stand til å bidra best mulig i denne sammenheng trenger vi et bredt anlagt og slagkraftig IKT-institutt.

Slik samfunnet utvikler seg blir kunnskap om digitalisering og programmering stadig mer etterspurt innen alle fagområder. Som en konsekvens har blant annet NHO nylig tatt til orde for at programmering bør blir obligatorisk for elever i grunnskolen. Studentene erfarer selv hvilken kunnskap som etterspørres, og søkning til både studieprogram og enkeltkurs i IKT ved universitet og høyskoler har vært sterkt økende de senere år.

Dersom UiB skal være i stand til å bidra best mulig i denne sammenheng trenger vi et bredt anlagt og slagkraftig IKT-institutt. Dette vil ikke bare være et gode for data-miljøene i seg selv, men vil også styrke IKT som fagområde ved hele universitetet. For eksempel mangler UiB fremdeles noe så sentralt som et generelt studietilbud i programmering tilgjengelig for alle studenter uavhengig av fakultetstilknyttning. Et samlet IKT-miljø vil være best rustet til å kunne tilby både generelle og spesialiserte studietilbud for ulike fagmiljø.

I dag er IKT-forskning ved UiB delt på to institutt ved to ulike fakultet, henholdsvis  Institutt for informasjons- og medievitenskap (Infomedia) ved SV-fakultetet og Institutt for Informatikk ved MN-fakultetet. Dette er uhensiktsmessig og fører til sløsing med ressurser.

Dette vises blant annet i den pågående oppbyggingen av forskning- og undervisningsmiljø for maskinlæring.  Maskinlæring handler om hvordan dataprogram kan analysere og klassifisere store datamengder for så å trekke egne slutninger, eksempelvis innenfor områder som selvkjørende biler og effektivisering av nettsøk.

UiB sentralt satser også på maskinlæring, noe som fremkommer i På Høyden 9. november 2017 hvor rektor Dag Rune Olsen omtaler avtalen som nylig er inngått med IBM. Denne gir universitetets studenter tilgang til IBMs Watsonteknologi for kunstig intelligens, læringsanalyser og maskinlæring.

Problemet ved UiB er imidlertid at det nå på instituttnivå etableres to parallelle og tildels faglig overlappende miljø uten at dette koordineres. Ved Infomedia er det nylig tilsatt to faste vitenskaplige ansatte innenfor data science. Samtidig har Institutt for Informatikk gitt tilbud til en fast vitenskapelig ansatt innenfor samme fagområde og har som mål å ansette flere. Dette fører til at Infomedia dette semesteret tilbyr kurset “INFO284 Maskinlæring”, mens Institutt for informatikk om høsten gir kurset “INF283 Innføring i maskinlæring”.

Maskinlæring er ikke det eneste eksemplet på faglig overlappende kurs som undervises parallelt ved de to instituttene. Dette gjelder også nybegynnerkurs i programmering og kurs i diskret matematikk.

Sett utenfra må det fortone seg underlig at UiB bygger opp to overlappende fagmiljø med tilhørende studietilbud uten at man prøver å samkjøre disse. Innad på universitetet blir kontrasten også stor mellom denne typen resursbruk og de nedskjæringer som nylig har vært gjennomført ved HF. Enda mer oppsiktsvekkende blir det når man får vite at de to berørte fagmiljøene har bedt om å bli slått sammen, nettopp for å oppnå en bedre utnyttelse av ressursene. Det har i flere leserbrev i På Høyden blitt pekt på de faglige fordelene en slik sammenslåing vil gi både for forskning og for de berørte undervisningsprogrammene. Forslaget har imidlertid blitt avvist av fakultetsledelsen ved SV-fakultet.

For å løse morgendagens utfordringer kreves det at vi kan tilby den kunnskap og utdanning som samfunnet etterspør. Slik UiB har organisert sine data-institutt er vi per i dag dårligere stilt til å møte denne utfordringen enn vi trenger å være. Jeg henstiller derfor til ledelsen ved UiB å gripe fatt i problemstillingen og sørge for nødvendig endring.

 

 

Meld deg på vårt nyhetsbrev og få oppdateringer rett til din e-post!

Abonner på På Høyden nyhetsbrev feed