På Høyden mottar debattinnlegg på 3000 ord.
Debattinnlegg må signeres med fullt navn.

Siste leserkommentarer

Legg karbonavgift og tak på reisevirksomheten, foreslår Gunnar Kvåle.

UH-sektoren må oppfylle den språklige kontrakten med studentene og samfunnet.

Framgang i forsking og utdanning byggjer på fri, kritisk debatt. Difor treng vi òg meir journalistikk på området.

Nye, felles inntakskrav for mastergrad senker standarden, meiner Steinar Vagstad.

«Uaktuelt og irrelevant å ta opp menneskerettar», er overskriften i en artikkel i På Høyden.

Vi har alle et ansvar for norske fagtradisjoner og å formidle på norsk, skriver Kariane Therese Gärtner Westrheim og Helene Kjærgård Eide.

Debatten om personlig kontor eller åpent landskap trenger en omstart. Skal vi lykkes med nye måter å jobbe på må vi snakke om endring, ledelse og medvirkning

Skal universitetene forbedre høyere utdanning, bør de satse på tverrfaglighet og refleksjon over kunnskap, heller enn program som er til nytte for en liten elite.

Vi trenger et system for timeføring som ikke legger opp til for mye miksing og triksing, mener Mai Camilla Munkejord ved forskningsinstituttet NORCE.

Professorene på Det juridiske fakultet går kraftig ut mot UiB-ledelsens forslag til budsjett, som gjør at de må kutte i staben i en allerede vanskelig situasjon. De har derfor skrevet brev til universitetsstyret:

Sjefredaktør Stéphane Charbonnier i Charlie Hebdo sa på et tidspunkt at “jeg vil heller dø stående enn å leve på knærne”. Det er store ord. I går ble han som uttalte dem skutt ned og drept i sin redaksjon sammen med 11 andre, de fleste redaksjonelle medarbeidere.

Ståle Pallesen trekker seg fra instituttlederstilling, og kritiserer fakultetsledelsen. 

Vi merker oss at dere 4. september har forsøkt å skrive en forsvarstale i BT. Her følger sensur av de punktene dere tar opp, med begrunnelse.

«Så, du trur du kan forske? Klart det, her er ein clean desk til deg!» Kven treng kontor når ein har skjerma aktivitetsbasert arbeidsplass? 

DEBATT: Jostein Gripsrud bør umiddelbart og offisielt trekke sine ugrunnede beskyldninger tilbake, skriver Terje Tvedt.

Jan Martin Nordbotten ønskjer å ha full kontroll på korleis han sjølv blir framstilt. Det kan han ikkje få.

Er det riktig at arbeidsgiver sin avis legger ut lenker til ansattes bryllupsplanlegging, publiserer ansattes private bilder, og gir en negativ og tendensiøs fremstillinger av ansattes arbeid?

Jeg er sosiolog og var tilknyttet sosiologisk institutt ved UiB da jeg var Ph.D.-kandidat. Nå er jeg bekymret for en ansettelsesprosess ved instituttet. 

 

Hva slags demokratisk forbilde tror rektor Olsen at han er når han med sine maktmidler prøver å kneble nyhetsutveksling, kritisk informasjon og – dermed – opposisjon, spør tidligere BT-redaktør Jan H. Landro.

Tirsdag 5. desember legger Det humanistiske fakultet (HF) frem sin nye bemanningsplan. Her fremmer de forslag om å kutte 1 av 3 stillinger på teatervitenskap. Dette må ikke skje.

Annet universitetsnytt

Universitetsavisa
Studentene har ingen grunn til å klage på innstramminger i stipendordningen, mener utdanningskomiteens leder Roy Steffensen (Frp).
Universitetsavisa
Hva har TV-serien Hjernevask og den kanadiske psykologiprofessoren Jordan Peterson til felles? Fenomenene er uttrykk for samme tendens i tiden,...
Universitetsavisa
– Å merittere en førstelektor har en viktig signaleffekt, det tydeliggjør at undervisning er viktig, sier Wenche Waagen førstelektor i...
Universitetsavisa
Én av tre utenlandsstudenter (27 prosent) oppgir at de har alvorlige psykiske plager i Studentenes helse- og trivselsundersøkelse. Dette er på samme...
Universitetsavisa
En vararepresentant for Fremskrittspartiet stilte spørsmål om NTNUs behandling av Øyvind Eikrem i Stortingets spørretime.
Universitetsavisa
En vararepresentant for Fremskrittspartiet stilte spørsmål om NTNUs behandling av Øyvind Eikrem i Stortingets spørretime.