Svar til professor Bjørnar Tessem

Publisert:9. mai 2017Oppdatert:9. mai 2017, 12:09
Informasjonsvitenskap må bli ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, skriver dekan Knut Helland i dette innlegget.

På Høyden den 27.4 er professor Bjørnar Tessem opptatt av sammenslåing med informatikk og ressurser til informasjonsvitenskap ved Institutt for informasjons- og medievitenskap.

Jeg har fem kommentarer til innlegget:

  • Spørsmålet om sammenslåing er håndtert i linje og avgjort. Informasjonsvitenskap forblir ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet.
  • Tildeling av faste stillinger ved SV-fakultetet er regulert gjennom en budsjettfordelingsmodell. En gjennomgang av de siste åtte årene viser at fordelingsnøkkelen er fulgt ved informasjons- og medievitenskap når det gjelder instituttets fagområder. Det er også slik at de fire siste stillingene ved instituttet (2016 og 2017) har blitt/blir lyst ut for søkere med informasjonsvitenskapelig bakgrunn eller tilsvarende.
  • Studieplasser kommer til UiB fra Kunnskapsdepartementet. Muséplass fordeler plassene videre til fakultetene. Studieplassene Tessem nevner, går til IKT-innrettete studietilbud ved instituttet.
  • Bachelorprogrammet i informasjonsvitenskap er i høyere finansieringskategori enn de fleste SV-fagene. Derfor får også informasjonsvitenskap øremerkede midler til finansiering av teknologisk utstyr, infrastruktur og studentnær oppfølging.
  • Budsjettprosessene ved Institutt- for informasjonsvitenskap og ved SV-fakultetet er transparente. Som mangeårig medlem av instituttrådet er Tessem godt kjent med budsjettprosesser og –vedtak.

Internasjonalt, nasjonalt, ved UiB og ved fakultetet blir det nå satset på IKT. Samfunnsvitenskapelig forankret IKT-kompetanse er etterspurt og viktig. En videre satsing på IKT ved SV-fakultetet, i samarbeid med andre fagmiljø, vil imøtekomme dette og andre behov.

Meld deg på vårt nyhetsbrev og få oppdateringer rett til din e-post!

Abonner på På Høyden nyhetsbrev feed