Vi trenger et samlet forsknings- og undervisningsmiljø for IKT ved Universitetet i Bergen

Publisert:6. mars 2017Oppdatert:6. mars 2017, 09:30
Institutt for informatikk har gjennom flere år i sine budsjettskriv argumentert for at IKT-undervisningen ved UiB burde gi et bredere tilbud til studentene, skriver Petter Erling Bjørstad. Foto: Colourbox

IKT-faget har vokst kraftig ved NTNU og UiO, det samme kan ikke sies om UiB, skriver Petter Erling Bjørstad, Instituttleder ved Institutt for informatikk.

Jeg viser til debattinnlegg om dette i På Høyden, torsdag 2. mars.

Institutt for informatikk og universitetsledelsen mottok oppropet fra informasjonsvitenskap allerede i juni 2016. Instituttet tok umiddelbart saken opp på et internt møte. Alle ved instituttet var, og er fortsatt, svært positive til initiativet fra informasjonsvitenskap.

Endelig er tiden inne også ved UiB, til å etablere et samlet IKT-miljø ved universitetet. 

Institutt for informatikk har gjennom flere år i sine budsjettskriv argumentert for at IKT-undervisningen ved UiB burde gi et bredere tilbud til studentene.

Samfunnet etterspør en volumøkning hva gjelder IKT kompetanse og arbeidsplasser. Det er UiBs oppgave å levere. Dersom vi kan gjøre dette bedre ved å tilpasse egen organisasjon, ja da må vi selvsagt gjøre dette.

UiB konkurrerer om studenter og budsjetter med de andre institusjonene i sektoren. Det er verdt å merke seg at fagdisiplinen informasjonsvitenskap er organisert som en del av Institutt for informatikk ved Universitetet i Oslo og ved NTNU.

Dette fungerer godt. IKT-faget har vokst kraftig ved NTNU og UiO, det samme kan ikke sies om UiB. En samling av all IKT-utdanning i regi av ett institutt vil gjøre det lettere for studentene å orientere seg. UiB vil fremstå som et mer attraktivt sted å studere IKT.

Profilering av vårt samlede tilbud vil bli bedre. Muligheten for å tilby attraktive studietilbud blir betydelig forenklet.

Ved Institutt for informatikk i Oslo kan studenter ta studieprogram der teknologi- og samfunnskunnskap spiller sammen, studentene kan selv bestemme hva de vil vektlegge underveis i studiet.

Instituttet og IKT-faget ved UiB må nå komme videre. Det konstruktive initiativet fra samtlige vitenskapelige ansatte i faget informasjonsvitenskap fortjener oppmerksomhet fra UiBs ledelse.

Samfunnet omkring oss vil ikke forstå hvorfor vi ikke innretter oss rasjonelt for dermed å få maksimalt ut av de ressursene vi disponerer.

Meld deg på vårt nyhetsbrev og få oppdateringer rett til din e-post!

Abonner på På Høyden nyhetsbrev feed