Vi trenger et samlet forsknings- og undervisnings-miljø for IKT ved Universitetet i Bergen

Publisert:2. mars 2017Oppdatert:2. mars 2017, 19:52
Et bredt, sterkt og samlet IKT-miljø vil kunne tjene regionen, byen, studentene og resten av universitetet bedre og vil samtidig kunne styrke UiB i kampen om IKT-midler, skriver forfatterne av debattinnlegget. Foto: Colourbox

Tiden er inne for en samlet organisering av de største IKT-miljøene ved UiB.

Kunnskapsministeren har pekt på at Norge må satse mer på IKT for å henge med i den digitale utviklingen. Derfor var det ingen overraskelse at fjorårets budsjettforlik endte med å tildele midler til 500 nye studieplasser i IKT.

I dag er de to største IKT-utdanningene ved UiB - i informatikk og i informasjonsvitenskap - lagt til forskjellige institutter og fakulteter. Vi mener at tiden er inne for en samlet organisering av de største IKT-miljøene ved UiB.

Et bredt, sterkt og samlet IKT-miljø vil kunne tjene regionen, byen, studentene og resten av universitetet bedre og vil samtidig kunne styrke UiB i kampen om IKT-midler.

I Oslo og Trondheim er de informasjonsvitenskapelige fagmiljøene allerede organisert sammen med informatikk.

Sommeren 2016 undertegnet vi derfor et opprop der vi ba om at en prosess ble initiert ved UiB for å flytte disiplinen informasjonsvitenskap fra Institutt for informasjons- og medievitenskap til Institutt for informatikk. Oppropet kom i kjølvannet av to komiteer som allerede hadde undersøkt mulighetene for økt samarbeid om henholdsvis forskning og undervisning mellom IKT-miljøene i Bergen. Vi har begrunnet overflyttingen med at disiplinen vi er satt til å forvalte og videreutvikle dermed vil kunne styrkes på flere måter, ikke minst gjennom

Vi mener at tiden er inne for en samlet organisering av de største IKT-miljøene ved UiB

  • et bredere IKT-studietilbud overfor studentene,
  • bedre utnyttelse av IKT-faglige ressurser,
  • et bredt og robust fagmiljø som er enda mer attraktivt ved nyansettelser og prosjektsamarbeid, og
  • flere og bedre muligheter for å innhente ekstern finansiering.

Vi har samtidig understreket at et samlet IKT-miljø fremdeles må være åpent for å gi undervisning til og delta i forskningssamarbeid med alle UiBs fagmiljøer der det er naturlig.

Meld deg på vårt nyhetsbrev og få oppdateringer rett til din e-post!

Abonner på På Høyden nyhetsbrev feed