Informasjons-vitenskap + informatikk burde vært sant

Publisert:14. mars 2017Oppdatert:14. mars 2017, 10:31
UiB har hatt et handikap ved at miljøet er splittet. Det kan en gjøre noe med nå, skriver Kai A. Olsen.

Professor Kai A. Olsen tar til ordet for at man slår sammen informatikk og informasjonsvitenskap ved UiB. – Der studenter fra NTNU og UiO kan beherske hele faget vil en student fra UiB lett kunne være blank på enkelte områder.

Nevner vi informatikk for næringslivet framhever de NTNU-miljøet. Universitetet i Oslo kan også bli nevnt, men sjelden universitetsmiljøet i Bergen. Ofte blir det min oppgave å fortelle at det også er et stort IT miljø ved UiB. Problemet er at miljøet er splittet. Da blir det vanskelig å markere seg i konkurransen med de som har forstått at informatikk er ett fag med mange aspekter. Miljøet ved UiB blir langt mindre synlig enn nødvendig.

Les også: Vi trenger et samlet forsknings- og undervisningsmiljø for IKT ved Universitetet i Bergen

Studentene i Bergen kan velge mellom en mer teoretisk retning, informatikk, og en mer praktisk, informasjonsvitenskap, der en i også legger vekt på at brukeren er en sentral del av IT-systemene. En ulempe med splittingen er at de fleste studentene kommer ut med et handikap. Selv om en velger en mer teoretisk tilnærming er det viktig med kunnskap om de mer praktiske deler av faget. Selv om en velger den mykere tilnærmingen som tilbys av informasjonsvitenskap kan en ha nytte også av den mer teoretiske tilnærmingen. Der studenter fra NTNU og UiO kan beherske hele faget vil en student fra UiB lett kunne være blank på enkelte områder.

Åpenbart vil UiB stå langt sterkere i konkurransen om en samler fagmiljøet. Åpenbart vil også et samlet miljø kunne gi studentene et bedre tilbud enn i dag. Ikke minst vil industri og offentlig forvaltning på Vestlandet kunne få tilgang på IT-kandidater med enda bedre bakgrunn. Ikke minst vil en sammenslåing gi bedre utnyttelse av ressursene og gjøre det mulig å ta opp flere studenter.

Nå har sammenslåing vært på trappene i mange år. Vi arbeidet med dette allerede på 90-tallet. Selv om interessen er stor fra fagfolk ved begge instituttene ser det ut som om det hele stopper opp ut fra revirtenking. Det virker som om institutt og fakultetsgrenser skal stå der som murer for å fortelle om hva som er mulig og ikke mulig.

Her må en tenke på hva som er best for universitetet som helhet, hva som er best for studentene og hva som er best for næringslivet. Vi organiserer universitetet i fakulteter og institutter for å få en effektiv styringsstruktur, ikke som hindre for en fornuftig utvikling. Løsningen må være at universitetsledelsen engasjerer seg i denne saken. IT har vært et viktig fagområde i nesten 50 år og det kommer bare til å bli enda viktigere i de neste 50. UiB har hatt et handikap ved at miljøet er splittet. Det kan en gjøre noe med nå. 

Meld deg på vårt nyhetsbrev og få oppdateringer rett til din e-post!

Abonner på På Høyden nyhetsbrev feed