Rektoratet satser ikke på tverrfaglig utdanning

Publisert:17. februar 2017Oppdatert:17. februar 2017, 09:32
Det er sjelden tverrfaglige studieprogram lykkes, og nå legger Institutt for biologi ned sitt tverrfaglige MIRE-program. Bildet er fra et forskningstokt i Sognefjorden.

Universitetsledelsen og rektoratet har ansvaret for at det finnes svært få tverrfaglige studieprogram på Universitetet i Bergen, skriver Eline Aresdatter Haakestad i dette innlegget.

Mandag 6. februar skrev jeg et leserinnlegg i På Høyden der jeg kritiserte Universitetet i Bergen for å ikke ta tverrfaglig utdanning på alvor. Mitt studieprogram, Miljø- og Ressursfag (MIRE), skal legges ned. Institutt for biologi svarte på mitt innlegg 13. februar, men det som kommer fram av svarinnlegget er ikke noe nytt. Det er ikke Institutt for biologi som skal få refs for at MIRE legges ned, det er universitetsledelsen og rektoratet.

Som nevnt i mitt forrige innlegg nevnes tverrfaglighet i UiBs Strategi for 2016-22. Tverrfaglighet er viktig for å møte samfunnets utfordringer, står det. Videre vil Universitetet “utrede og etablere gode modeller og insentiver for forskning, forskerutdanning og undervisning på tvers av fakulteter og fag” (http://ekstern.filer.uib.no/ledelse/strategi.pdf). En gjennomgang av faktiske utdanningstilbud gir motstridende signaler. Fjerner man MIRE fra oversikten over tverrfaglige studieprogram, finnes det per dags dato fire slike tilbud*. To av disse er bachelorgrader på det matematisk-naturvitenskapelige fakultetet (Bachelorprogram i matematiske fag og Bachelorprogram i informatikk-matematikk-økonomi) og disse ble oppretta i 2003. De resterende to gradene er mastergrader. Det er imidlertid 7 andre grader, hvorav 3 bachelorgrader, som har blitt opprettet i eller etter 2003, men alle disse er nå lagt ned. Tallene taler for seg selv. Det ser ikke lovende ut for tverrfagligheten ved universitetet.

Basert på tallene over utgjør altså MIRE 20% av det nåværende tverrfaglige utdanningstilbudet ved UiB. Dette studiet tar ikke opp studenter lengre. For å søke seg inn på den nye tverrfaglige MIRE-bacheloren må man nå ha realfagsbakgrunn fra videregående og være interessert i biologi. Realiteten er at UiB ikke lenger kan tilby studenter uten realfag en eneste tverrfaglig bachelorgrad. Institutt for biologi har ikke skylden for dette. Det er UiBs økonomiske og administrative struktur som tvinger fram denne nedleggelsen. Hvis ikke Universitetet har tenkt til å endre på disse strukturene og virkelig satse på tverrfaglig utdanning, bør punktet om tverrfaglig forskning og utdanning fjernes fra Strategien for 2016-22. Med andre ord, UiB må nok møte seg selv i tverrfaglighets-døra, for å være klar til å møte samfunnets utfordringer.

*Disse tallene er basert på program med en studieprogramkode som inneholder TF (tverrfaglig).

Meld deg på vårt nyhetsbrev og få oppdateringer rett til din e-post!

Abonner på På Høyden nyhetsbrev feed