Bachelorprogramet i miljø- og ressursfag (MIRE) i endring

Publisert:13. februar 2017Oppdatert:13. februar 2017, 12:32
Dei vil, men får det ikkje til: Vil UiB klare å møte tverrfaglege miljøutfordringar med tverrfaglege studieprogram?

Ledelsen ved Institutt for biologi ser seg nødt til å legge ned bachelorprogrammet i miljø- og ressursfag, men ønsker å tilby et tverrfaglig studietilbud med basis i biologi, skriver Ørjan Totland og Kristin Kalvik.

Eline Aresdatter Haakestad tar til orde for at det tverrfaglige bachelorstudiet i miljø- og ressursfag ikke bør legges ned. I utgangspunktet er vi helt enig! Og vi synes Haakestads innspill er viktig og konstruktivt. Institutt for biologi har imidlertid ikke sett en annen måte å håndtere dette på, enn å legge Bachelorprogram i miljø- og ressursfag ned, samtidig som vi har tydelige ambisjoner om å bygge opp et enda sterkere og bredere sammensatt nytt tverrfaglig studietilbud, med basis i biologi.

Institutt for biologi har besluttet å ikke lyse ut Bachelorprogram i miljø- og ressursfag i 2017. Bakgrunnen for beslutningen er sammensatt; vi har ikke lenger et dedikert fagmiljø som står bak programmet, konklusjonene fra en ekstern evaluering (2016) er negative, frafallstallene er høye og valg av masterprogram for videre studier er problematisk for studentene.

Slik vi vurderer det svarer ikke studieprogrammet til de kravene Institutt for biologi setter til sine studier, og det ønsker vi sterkt å ta tak i. Studentene har heller ikke vært fornøyd med studieprogrammet. I en intern evalueringsrapport fra 2013 (https://kvalitetsbasen.app.uib.no/rapport.php?rapport_id=4726) påpeker studentene:

Likevel er det mange sider ved Miljø- og ressursfag som vi studenter i dag mener er uholdbare. De fleste av disse problemene er slik vi ser det bygget på Miljø- og ressursfag som en grad med tverrfaglig samarbeid på tvers av instituttene og de administrative og økonomiske problemene i forbindelse med dette. Dette er et kjent problem, men siden det også er svært vanskelig å løse, har ikke mye blitt gjort. Som studenter mener vi at vi uansett har krav på et skikkelig studieprogram.

Fram mot fristen for å sende forslag om studieplanendringer 1. oktober 2017 vil vi bygge opp et nytt studietilbud for studenter som ønsker en fordypning innen miljø- og ressursspørsmål, i tråd med de innspill vi fikk fra studentene i 2013. Vi ønsker å slå sammen Bachelorprogram i miljø- og ressursfag og Bachelorprogram i biologi. Samtidig ønsker vi å synliggjøre veivalg mot ulike studieretninger i Masterprogram i biologi, slik at de studentene som ønsker et tverrfaglig studieløp med vekt på miljø- og resursfag, enklere enn i dag kan bygge opp sine studieplaner med relevante emner.

Vi vil etablere et nytt emne på 100-tallsnivå som omhandler miljø, naturforvaltning og globale utfordringer som vi ønsker å tilby studenter ved UiB. Videre vil vi bygge opp et nytt emne på 200-nivå, som går i dybden på de mest aktuelle problemstillingene innen globale miljøutfordringer. I tillegg vil vi fortsatt anbefale våre studenter å ta emner i geografi og økonomi ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet som valgemner for en studievei innen miljø- og ressursspørsmål. Vi har ambisjoner om å gå i tett dialog med relevante institutter utenfor Det matematisk- naturvitenskapelige fakultet, slik at vi i samarbeid kan bygge opp et troverdig og sterkt studietilbud på miljøutfordringer, fra lokal til global skala. Slik mener vi at vi sikrer studentene et godt studieprogram med et stert fagmiljø, tilstrekkelig store kull, en solid faglig og sosial arena og en synlig vei videre.

Vi mener disse endringene vil bidra til et sterkere og mer relevant tilbud om en tverrfaglig utdanning innen miljø- og ressursfag. Parallelt med vår egen prosess med å gjenopprette et troverdig og velfungerende tverrfaglig studietilbud, ønsker vi å bidra konstruktivt slik at også universitetet for øvrig finner gode løsninger på hvordan vi i framtiden kan tilby høy-relevante tverrfaglige studietilbud. Det fortjener våre studenter, og samfunnet trenger det. 

Til slutt vil vi poengtere at de studentene som per i dag et tatt opp på MIRE selvsagt skal få mulighet til å fullføre sitt studieløp.

Meld deg på vårt nyhetsbrev og få oppdateringer rett til din e-post!

Abonner på På Høyden nyhetsbrev feed