Studentene er vinnerne i strategien

Publisert:30. oktober 2015Oppdatert:30. oktober 2015, 13:01
Strategien har et klart og tydelig studentfingeravtrykk, mener Thea Sofie J. Grastveit og Magnus B. Nygaard.

Strategien satser kanskje på «alt», men vi er, og skal forbli, et breddeuniversitet. Det blir da et poeng å ivareta bredden, skriver studentenes representanter i universitetsstyret, Magnus B. Nygaard og Thea Sofie J. Grastveit.

Den nye strategien til UiB for 2016-2022: «Hav – liv – samfunn»  ble vedtatt på styremøtet torsdag. Strategien står som resultatet av en lang og krevende prosess, som har pågått siden 2013. Det endelige resultatet har i senere tid høstet kritikk for å være for tynn og ikke ambisiøs nok.

Vi vil allikevel hevde at denne strategien er reelt ambisiøs. Strategien våger å favne vidt, samtidig som den er konkret. Den tør å satse på bredden, samtidig som den satser på eksellense. Den setter ikke eksellense og bredde som motsetninger, men tør å påstå at vår fremste styrke nettopp er vår bredde. Strategien er fleksibel og tilpasningsdyktig, samtidig som den skaper mulighet for klare prioriteringer og utvikling. Strategien anerkjenner utfordringer i omgivelsene, samtidig som den fokuserer klart på hva vi som universitet er, og skal være, gode på.

Videre er strategien et dokument som står i enden av en lang og grundig prosess. Veien har vært lang, men også bred, konstruktiv og inkluderende. Denne prosessen i selv må applauderes. Prosessen har gitt studentene, fagmiljøene og publikum mulighet til å spille inn hva som er viktig for dem. Dette har igjen ført til at studentene ender opp som klare vinnere i UiBs nye strategi.

Her kan du sjå møtet i universitetsstyret direkte.

Strategien har et klart og tydelig studentfingeravtrykk. Dokumentet svarer på det politiske presset studentene og Studentparlamentet har hatt mot rektoratet og universitetsledere ellers. Strategien inkluderer det som er sentrale ønsker i studenthverdagen. Den fremmer alt fra variert læring og studentaktive læringssituasjoner, økt fokus på pedagogisk kompetanse, mer praksis i utdanningen, mer internasjonalisering og et lenge etterlengtet, og sårt trengt, fokus på forbedring av studentarbeidsplasser. Studentene har, i denne strategien, fått med det de synes er viktig.

Det er også viktig å vektlegge at strategiprosessen ikke er ferdig nå som strategien er vedtatt. Det er nå den reelle prosessen starter. Hvordan strategien etterleves og gjennomføres videre er det som er interessant. Her synes igjen strategien å være god. Den er et solid arbeidsdokument som gir stort rom for videre arbeid på flere fronter. Strategien gir studentene mulighet til å kreve mye fra ledelsen og grunnlag for å forvente mye av sitt universitet. Det kommer de også til å gjøre.

Disse overnevnte punktene svarer ikke på kritikken av strategien som «tynn» og «naivt ambisiøs». Hensikten her er imidlertid ikke å påstå at strategien er smal, spisset og fokusert, men at den er vid, åpen og inkluderende. Det er nettopp det som gjør den god. Strategien satser kanskje på «alt», men vi er, og skal forbli, et breddeuniversitet. Det blir da et poeng å ivareta bredden, også i strategien. Det har vi lykkes med.  

Meld deg på vårt nyhetsbrev og få oppdateringer rett til din e-post!

Abonner på På Høyden nyhetsbrev feed