Løftebrudd fra rektoratet

Publisert:11. september 2015Oppdatert:11. september 2015, 13:31
Team Olsen sa i valgkampen at de ville forplikte seg til fortsatt valgt ledelse ved UiB. Professor Anne Karen Bjelland mener rektoratet nå bruyter løftet når de går inn for ekstern styreleder. Arkivfoto: Dag Hellesund

En valgt rektor som ikke skal være styreleder, bryter klart med den ledelsesmodellen UiB har hatt.

Under siste rektorvalgkamp stilte ansatte ved Institutt for sosialantropologi en rekke konkrete spørsmål til de to rektorteamene om universitetsdemokrati, byråkratisering, føringer på forskning og fusjonspress (Bjelland og Bråten, På Høyden 4. april 2013) - og vi ba om konkrete svar på hva slags universitetspolitiske posisjoner rektorteamene ville innta om de ble valgt.

Som vi alle vet står Universitetet overfor krefter som utfordrer institusjonens egenart på en grunnleggende måte, og spørsmålet vårt var om rektorteamene ville ta dette inn over seg og være villig til å gjøre det som skal til for å forsvare og videreutvikle UiBs særegne karakter. Med «egenart» siktet vi til universitetets tradisjon for fri, uavhengig, nysgjerrighetsdrevet, kollegialt sanksjonert og framfor alt kritisk forskning – en kunnskapsutvikling i kontakt med, men essensielt fristilt fra, de langt snevrere målsettinger og virkelighetsforståelser som preger politikk, byråkrati, næringsliv og mye allmenn samfunnsdebatt. Vi siktet til forskersamfunnets formelle og reelle muligheter til å la faglige begrunnelser styre kunnskapsutviklingen, selv om forskningen i øyeblikket kan framstå som «irrelevant», «unyttig», «eksotisk» eller til og med «subversiv» ut fra gjeldende politisk korrekthet.

Universitetsdemokratiet og universitetenes autonomi er grunnleggende viktig for den rollen universitetet tradisjonelt har hatt, og skal ha i samfunnet. Ordningen med valgt rektor, der rektor samtidig er leder for universitetsstyret, gir ledelsen støtte og legitimitet i organisasjonen og ivaretar samtidig ansvarlighet utad: «En uavhengig faglig ledelse er en viktig del av en institusjonell ordning som skal sikre faglig akademisk frihet og institusjonell autonomi. En valgt lederposisjon som er tydelig forankret innad i institusjonen blir sentral i den forbindelse.» (Høringsuttalelse fra Det samfunnsvitenskapelige fakultet til forslag om endringer i Universitets- og høyskoleloven 05.08.2015.)  

På spørsmålet i valgkampen om Team Olsen ville forplikte seg til å videreføre modellen med valgt rektor – var svaret et klart ja: (På Høyden 9.april 2013, Vi tør å være konkrete – svar til “De fast ansatte ved Institutt for sosialantropologi”).Men - i et ekstraordinært innkalt universitetsstyremøte 11.08.2015 ble det fremmet og vedtatt et forslag til uttalelse fra UiB til Kunnskapsdepartementet om at det bør åpnes opp for å vurdere en tredje styringsmodell med valgt rektor og ekstern styreleder! Dette er kanskje ikke så kjent, men på nettsidene til universitetsstyret finnes uttalelsen (Styresak S71/15). I forslaget fra universitetsledelsen som lå til behandling fremmes denne tredje modellen, med henvisning til at rektoratet hadde tatt til orde for denne modellen i offentligheten. En styringsmodell med valgt rektor og ekstern styreleder «kombinerer behovet for ledere med forankring og legitimitet i universitetssamfunnet med samfunnets - og universitetets - behov for innsyn og kontroll» fremholdes det. Denne tredje modellen var imidlertid ikke tatt opp i universitetets brev til fakultetene da det ble bedt om kommentarer til høringen, jfr. det svaret Det samfunnsvitenskapelige fakultetet ga og som er sitert over. Hvorfor i all verden ønsket rektoratet å vise til en tredje modell? Og hvorfor ble ikke dette tatt fram i den interne høringsrunden? Og hvorfor bryter rektoratet på denne måten sitt eget valgløfte?

En valgt rektor som ikke skal være styreleder, bryter klart med den ledelsesmodellen UiB har hatt. Å få en ekstern styreleder, oppnevnt av departementet, vil svekke institusjonens autonomi og vil svekke den valgte rektorens posisjon. Ja, begrunnelsen fra UiB er faktisk å styrke kontrollen med universitetet ved å ha en ekstern styreleder. Betyr det som har skjedd at rektoratet sammen med universitetsstyret er i gang med å avskaffe det representative, kollegiale demokratiet ved UiB?  

Meld deg på vårt nyhetsbrev og få oppdateringer rett til din e-post!

Abonner på På Høyden nyhetsbrev feed