Kompetent forskningsdirektør

Publisert:4. mars 2014Oppdatert:17. april 2018, 22:29

På Høyden hadde like før helgen et oppslag om prosessene rundt ansettelse av direktør for forskningsadministrativ avdeling.

Oppslaget la vekt på at stillingen har vært lyst ut to ganger uten at noen er fast tilsatt, at det for tiden foregår en kartlegging av og i sentraladministrasjonen ved UiB og at det vil bli engasjert et eksternt rekrutteringsfirma for å bistå i ansettelsen av HR-direktør, direktør for forskningsadministrativ avdeling og universitetsdirektør. Alt dette er riktig. Oppslaget er imidlertid skrevet på en slik måte at det kan leses som om konstituert direktør for forskningsadministrativ avdeling Heidi Annette Espedal ikke er kompetent for stillingen. Det medfører ikke riktighet! I og med at hun er konstituert i stillingen to ganger er selvsagt Espedal funnet kompetent for den. Universitetsledelsen ønsker likevel en noe annen innretning på forskningsdirektørstillingen enn tidligere, bl.a. knyttet til forskningspolitisk arbeid direkte under rektoratet. Mot denne bakgrunn har vi valgt å lyse ut stillingen en gang til, ikke fordi den nåværende fungerende leder ikke er kompetent.

Meld deg på vårt nyhetsbrev og få oppdateringer rett til din e-post!

Abonner på På Høyden nyhetsbrev feed